The Angel


Festival Hub
20 Hydref – 19 Tachwedd 2016


Rydyn ni wedi trawsnewid hen garej Bevan Triumph yn oriel dros dro dros gyfnod yr wˆyl, mae mewn ardal hanesyddol ger Gwesty’r Angel, gyferbyn â Chastell Caerdydd.

Ymysg yr artistiaid mae Locus (Richard James and Angharad Van Rijswijk) featuring Stewart Lee and Andy Fung, Laura Ford, Anthony Shapland, Megan Broadmeadow and Mark James in collaboration with Cian Ciaran, Huw Bunford, Bait Studio and Lost Heritage.

Dathliadau Lansiad yr Ŵyl
Dydd Gwener 21 Hydref 2016
g39: 17:00 – 21:00
Yr Angel: 19:30 – 21.30

Selected poems and other diversions.
Tim Bromage

Ystafell Ddawnsio Gwesty’r Angel, Heol y Castell, Caerdydd CF10 1SZ
Perfformiad: 20:30 - 21:00 / Am Ddim

Tim Bromage yn cyflwyno detholiad o farddoniaeth, cerddoriaeth a hud a lledrith yng nghanol mawredd a moethusrwydd Gwesty'r Angel. Mae’r gwaith hwn, a gomisiynwyd yn arbennig, yn cynnwys barddoniaeth o’i gasgliad cyntaf, The Hunter and the Bleak, wedi’i chyfuno â chanu gwerin a hud a lledrith o’r cyfnod vaudeville i greu naratifau amheus, drylliedig. Mae Tim Bromage yn fardd, perfformiwr a cherddor sy’n gweithio yng Nghaerdydd. Mae ei waith yn dwyn ysbrydoliaeth o sawl ffynhonnell, gan gynnwys mytholeg a llên gwerin. Graddiodd o Ysgol Gelf Caerdydd, lle astudiodd grefft ‘seiliedig ar amser’.

Lleoliad
Yr Angel, Heol y Castell, Caerdydd CF10 1SZ

Ar Agor
Mawrth–Sul, 11:00–18:00