Art Hotel

Rebecca Wyn Kelly
3 Hydref – 9 Tachwedd 2014


Mae Art Hotel yn arbenigo mewn gwyliau i wneuthurwyr a chrewyr sydd â chyfleusterau i’r cyhoedd, gan gynnwys ystafelloedd gwag i greu’ch gwaith eich hun, bar coctels, clybiau swper, te prynhawn yn y lobi a chyfle i ymweld ag ystafelloedd yr artistiaid i weld yr hyn maent wedi’i greu. 

Mae’r Art Hotel yn westy hollgynhwysfawr sy’n arbenigo mewn gwyliau i wneuthurwyr a chrewyr. Bydd pawb sy’n aros yn ein gwesty yn cyrraedd â bag yn llawn pethau sydd eu hangen i droi ystafell yn osodiad celf. Bydd y gwesteion dethol mewn preswylfa am wythnos ac, ar ddydd Gwener 7 Tachwedd, bydd yr Art Hotel yn agor ei ddrysau i ymwelwyr am y penwythnos cyfan. Caiff y cyhoedd gyfle i weld yr ystafelloedd a mwynhau’r cyfleusterau. Yn eu plith mae ystafelloedd celf gwag lle gallwch greu’ch darn o gelf eich hun, y lobi lle mae bar coctels a lolfa ac, ar ddydd Sadwrn 8 Tachwedd, bydd y gwesty’n cydweithio â Milgi i gynnal clwb swper ag adloniant byw gan ein bandiau preswyl a difyrwyr lleisiol. Rhaid cadw lle ar gyfer y Clwb Swper. E-bostiwch info@milgilounge.com os hoffech gadw lle. 

Proffil o’r Artist
Mae gwaith Rebecca Wyn Kelly fel curadur a hwylusydd yn canolbwyntio ar artistiaid sy’n dod i’r amlwg a datblygu gwaith newydd i’w arddangos mewn llefydd anhraddodiadol. Yn eu plith mae orielau stryd, gwaith awyr agored, lonydd sgitls, clybiau gweithwyr, safleoedd bws a ffenestri ceir, lle mae’n dod â gwaith artistiaid lleol, cenedlaethol a rhyngwladol ynghyd. 

Lleoliad
Stiwt, Tŷ Dewi Sant, 15 Stryd Wood, CF10 1ER

Ar agor 8–9 Tachwedd 2014
12pm – 5pm

Rhagolwg ddydd Gwener 7 Tachwedd 2014
6pm – 11pm

Dydd Sadwrn 8 Tachwedd 2014, Clwb Swper yr Art Hotel – angen cadw lle