ARTES MUNDI 6

24 Hydref 2014 – 22 Chwefror 2015


Bydd Artes Mundi, arddangosfa gelf gyfoes ryngwladol bwysig a gwobr gelf fwyaf y DU, yn dod â rhywfaint o artistiaid mwyaf arloesol y byd i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Chapter a Ffotogallery. Bydd gan yr arddangosfa hon waith sy’n torri tir newydd, gan gynnwys gosodiadau ffilm, cerfluniau, peintio a pherfformio.

Artistiaid rhestr fer Artes Mundi 6 yw Carlon Bunga (Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd), Omar Fast (Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd), Theaster Gates (Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd), Sharon Lockhart (Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd), Renata Lucas (Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd), Sanha Iveković (Ffotogallery), Ragner Kjartansson (Ffotogallery), Karen Mirza a Brad Butler (Chapter) a Renzo Martens (Chapter).

Ewch i www.artesmundi.org i gael rhagor o wybodaeth

Proffiliau o’r Artistiaid

Carlos Buna, Portiwgal – Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Yn wreiddiol, cafodd Carlos Bunga ei hyfforddi’n beintiwr, ac mae wedi bod yn newid rhwng peintio a cherflunio ers dros ddegawd. Gan greu gosodiadau mawr ar safle penodol, mae gwaith Bunga’n ystyried y berthynas rhwng gwneud a dadwneud, newid a pharhad, dadwneud ac ail-wneud.

Omer Fast, Israel – Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Gan ddefnyddio digwyddiadau hanesyddol a chyfoes yn bwnc iddo, mae Omer Fast yn creu gosodiadau ffilm haenog sy’n ystyried dulliau storïa ac amwyster cyfathrebu. Mae ei ffilmiau sydd wedi’u dramateiddio, a nodweddir gan waith cynhyrchu o safon uchel, yn aml yn ystyried sut mae’r llif cyson o wybodaeth o’n cymdeithas fyd-eang yn gallu dylanwadu ar allu’r artist a’r gynulleidfa i ddeall persbectif a ffeithiau.

Theaster Gates, UDA – Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Mae gwaith Theaster Gates yn cynnwys cerfluniau, gosodiadau, perfformiadau ac ymyriadau trefol sydd â’r nod o lenwi’r bwlch rhwng celf a bywyd. Mae’n gweithio fel artist, curadur, cynllunydd a hwylusydd dinesig, a nod ei brojectau yw sbarduno cymunedau diwylliannol drwy fod yn gatalydd i ymgysylltu cymdeithasol sy’n arwain at newid gwleidyddol a gofodol.

Sharon Lackhart, UDA – Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Mae Sharon Lockhart yn gweithio gydag unigolion a grwpiau i greu delweddau llonydd a symudol sy’n eich difyrru ac yn eich cynnwys yn gymdeithasol. Mae’r gwaith hwn weithiau’n cymryd blynyddoedd, a bydd yn gweithio’n agos â phobl i ddeall agweddau ar eu bywydau. Mae’r ffilmiau a’r ffotograffau yn dod o brofiad creadigol a rennir.

Renata Lucas, Brasil – Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Gan ddefnyddio deunyddiau adeiladu sylfaenol (pren haenog, briciau, concrid), mae Renata Lucas yn mowldio mannau a phensaernïaeth ddinesig i amlygu’r tensiwn rhwng yr hyn sydd y tu fewn a’r tu allan, rhwng y cyhoeddus a'r preifat, rhwng y gorffennol a'r presennol. Drwy newid, amharu ac ymyrryd â’r cyhoedd neu fannau pensaernïol, mae’r artist yn ildio lle i strwythurau cymdeithasol gwahanol, llai pendant, mwy chwareus, lle mae gan unigolyn ddewis i greu’r strwythur amgylcheddol a chymdeithasol y mae’n byw ynddo.

Sanja Iveković, Croatia – Ffotogallery
Dros y pedwar degawd diwethaf, mae’r artist o Groatia Sanja Iveković wedi datblygu gwaith arloesol sy’n mynd i’r afael â hunaniaeth merched, gwleidyddiaeth grym, diwylliant defnyddio a’r gwrthgyferbyniad yng nghof cymdeithas. Yn ffeminydd, protestiwr ac arloeswr fideo, sefydlodd nifer o sefydliadau merched sy’n annibynnol ar y llywodraeth yng Nghroatia, fel Elektra - Canolfan Gelf Merched, Y Ganolfan Astudiaethau Merched, B.a.B.e a’r grŵp Hawliau Dynol Merched.

Ragnar Kjartansson, Gwlad yr Iâ – Ffotogallery
Daw dealltwriaeth ddofn o ddrama a phleser o waith Kjartansson. Yn dod o deulu o actorion, mae’r artist yn aml yn sôn yn ei gyfweliadau am sut mae'r ddefod o ymarfer un olygfa dro ar ôl tro wedi cyfrannu at ei ryfeddod at ailadrodd. Mae’n fwyaf adnabyddus am ei berfformiadau stamina. Mae ei waith yn ceisio cyfleu emosiwn difrifol a chynnig profiad gwirioneddol i’r gynulleidfa.

Karen Mirza a Brad Butler, DU – Chapter
Mae Mirza a Butler wedi gweithio gyda’i gilydd ers 1998, gan ddatblygu gwaith amlhaenog sy’n herio termau fel cyfranogi, cydweithio a rolau traddodiadol yr artist fel cynhyrchydd, a’r gynulleidfa fel derbynnydd.

Renzo Martens, Yr Iseldiroedd – Chapter
Mae’r artist o’r Iseldiroedd, Renzo Martens, yn gweithio ym Mrwsel a Kinshasa ac mae’n fwyaf adnabyddus am raglenni dogfen dychanol ac amrwd ar wledydd sydd wedi’u creithio gan ryfel. Ef hefyd yw cyfarwyddwr creadigol y Sefydliad Gweithgareddau Dynol, sy’n sefydliad sydd â’r nod o gau’r bwlch economaidd rhwng ymyriad artistig cyfoes a'r rhai sy’n gweld y gwaith.

www.artesmundi.org
Twitter: @ArtesMundi 
Facebook: artesmundi

Digwyddiadau

Taith dywys
Bob dydd: tan 22 Chwefror 2015 (heblaw 7, 14 a 21 Tachwedd 2014 pan fydd Taith a Sgwrs Amser Cinio) 2pm (cadwch le yn y ddesg wybodaeth – nifer benodol o lefydd ar gael)

Crwydrwch yr arddangosfa gydag un o’n Tywyswyr Byw.

Cert Celf
Dydd Sadwrn a dydd Sul: 8 Tachwedd 2014 – 8 Chwefror 2015 10am – 4pm (sesiynau galw heibio)

Crëwch eich gwaith celf eich hun wedi’i ysbrydoli gan arddangosfa Artes Mundi 6 gyda deunyddiau, gweithgareddau a chymorth gan y Tywyswyr Byw.

Perfformiadau Cinio
Bob dydd Iau ar draws Arddangosfa Artes Mundi 6. 30 Hydref 2014 – 19 Chwefror 2015, 1.05pm – 1.30pm

Ystod o ymatebion creadigol i arddangosfa Artes Mundi 6, gan gynnwys dawns, theatr, y gair llafar a cherddoriaeth.

Areithiau Cinio dydd Gwener
7, 14, 21 Tachwedd 2014 1.05pm (cadwch le wrth y ddesg wybodaeth)

Safbwynt personol ar Artes Mundi 6.

7fed – Karen MacKinnon, Cyfarwyddwr a Churadur Artes Mundi.

14eg – S Mark Gubb, artist rhyngwladol yng Nghaerdydd.

21ain – Julia Manser, o The Exhibitionists BBC 2.

Gweithdy Hanner Tymor i’r Teulu – Y Darlun Mawr
25 Hydref – 2 Tachwedd 2014, 11am, 1pm, 3pm (nifer benodol o lefydd – cadwch le wrth y ddesg wybodaeth)

Dysgwch am dechnegau darlunio gwahanol a chyfrannwch at waith celf cyffrous sy’n ymateb i Arddangosfa Artes Mundi 6 wrth iddi dyfu dros yr wythnos.

Digwyddiadau Artistiaid
Gyda thrigolion lleol, bydd Karen Mirza a Brad Butler yn cyflwyno “Yr Eithriad a’r Rheol” fel rhan o EXPERIMENTICA14: NI FU CYD-FYW ERIOED YN HAWDD.

Dydd Sadwrn 8 Tachwedd 2014 yn y Chapter, Caerdydd – 2pm