Artist Preswyl

 

Speaking: Out-of-Place, Out-of-Body, Un-silenced
Maia Conran


Ar gyfer ei phreswylfa yn Caerdydd Gyfoes bydd Maia Conran yn creu gwaith celf o ddarluniau a lleisiau sydd allan o le a’r tu allan i’r corff, sy’n dweud eu dweud neu wedi'u tawelu. Mae’n edrych ar yr hyn sy'n digwydd wrth i ddarluniau a lleisiau lifo o gyd-destunau. Mae Maia wedi gwahodd y grŵp The Disembodied Voice a The Unbook Prize i gydweithio drwy ymchwil, perfformiadau a chyflwyniadau yn ei phreswylfa.

Oeddech chi’n gwybod y gallwch roi eich llais mewn banc lleisiau i’w fenthyca i rywun sy’n “fud”; rhywun nad oedd ganddo lais cyn eich un chi? Ai’r llais newydd hwnnw yw ei lais ef mewn gwirionedd? A beth mae hyn yn ei feddwl, yn fwy cyffredinol, o ran sut rydym yn adeiladu lle, naratif a hunaniaeth? Drwy’r project hwn mae Maia yn ystyried beth sy’n digwydd wrth i ddarluniau a lleisiau lifo o’u cyd-destunau gwreiddiol.

Gan weithio yn ei stiwdio yn Arcêd y Castell, bydd Maia yn edrych ar y themâu hyn gan ddefnyddio ei sgript ffilm bleidgar, This island, and its buildings, is our private paradise, fel man cychwyn.

I helpu, mae Maia wedi gwahodd y grŵp The Disembodied Voice a The Unbook Prize i gydweithio gyda hi yn ei phreswylfa drwy ymchwil, perfformiadau a chyflwyniadau.

Proffil o’r Artist
Cafodd Maia Conran ei geni yng Ngogledd Cymru, ac mae’n byw yn Llundain ar hyn o bryd. Mae’n gweithio yn bennaf gyda gosodiadau, delweddau symudol a pherfformiadau. Mae gwleidyddiaeth y rhyngrwyd, y llais a syniadau ynghylch perchnogaeth a phreifatrwydd yn ganolog i'w gwaith. Mae wedi arddangos ei gwaith yn unigol yng Ngweithdai Kingsgate, Llundain; Grand Union, Birmingham; Oriel IMT, Llundain; Oriel Phoenix, Caerwysg; G39, Caerdydd a Skelf Site ar-lein. Mae ei gwaith hefyd wedi’i ddewis ar gyfer arddangosiadau grŵp, ffilmiau a phreswylfeydd rhyngwladol. Cyhoeddwyd ei ffilm Term ar DVD gan Filmarmalade yn 2012 ac mae ei gwaith yn destun monograff o’r enw Here is the Yard a gyhoeddwyd gan Grand Union yn 2014. Mae’n Ddarlithydd yng Ngholeg Celf Wimbledon ac yn aelod o’r grŵp ymchwil The Disembodied Voice.

Mae The Disembodied Voice yn broject ymchwil ar y cyd sydd â'r nod o ymchwilio i'r berthynas rhwng y llais heb gorff a diwylliant gweledol cyfoes. Mae’r grŵp yn cynnwys Maia Conran, Patrick Coyle, Karen Di Franco a Kihlberg & Henry. Ymysg eu harddangosiadau cydweithredol mae: Man Made Structures and The Disembodied Voice yn X Marks the Bökship, Llundain yn 2015 a Footnotes to a Long Distance Telephone Call yn Oriel Danielle Arnaud, Llundain.

Lleoliad
20–24 Arcêd Castell, Heol y Castell, Caerdydd CF10 1GR

Ar Agor
Tuesday/Mawrth–Sunday/Sul, 11:00–18:00
Nid yw ond ar agor ond drwy drefnu – gweler y wefan a
@caerdyddgyfoes am ddiwrnodau agored a digwyddiadau

Doleni
www.maiaconran.com
www.unbookprize.com

Caption
Image courtesy the artist