Bedazzled – A Welshman in New York

Ffotogallery
29 Hydref – 1 Tachwedd 2014


Mae Ffotogallery yn cyflwyno Bedazzled, dathliad o'r berthynas arbennig rhwng Dylan Thomas a'r Unol Daleithiau (Efrog Newydd yn benodol) a dylanwad parhaus ei fywyd a’i waith ar ddwy lan yr Iwerydd. Mewn cyfres o berfformiadau/gosodiadau byw, eir â’r gynulleidfa’n ôl i’r 1950au; yr Efrog Newydd fohemaidd lle swynwyd pawb gan garisma Dylan Thomas a’i ddefnydd dramatig o iaith.

Crëwyd gan y cyfarwyddwr artistig/curadur David Drake, yr ysgrifennwr Ben Gwalchmai a’r cyfansoddwr John Rea.

www.bedazzledinnewyork.org

Dyma gyfraniad Ffotogallery at ŵyl 100 Dylan Thomas, Bedazzled: A Welshman in New York. Mae’n dathlu’r berthynas arbennig rhwng Dylan Thomas a'r Unol Daleithiau (Efrog Newydd yn benodol) a dylanwad parhaus ei fywyd a’i waith ar ddwy lan yr Iwerydd.  Mewn adeilad segur yng Nghaerdydd, a ddyluniwyd gan y pensaer/dylunydd Rhys Meyrick, bydd cyfres o gyflwyniadau rhwng 29 Hydref a 1 Tachwedd yn ‘ail-ddychmygu’ ei hoff dafarn, The White Horse Tavern, yn Greenwich Village. Eir â’r gynulleidfa’n ôl i’r 1950au; yr Efrog Newydd fohemaidd lle swynwyd pawb gan garisma Dylan Thomas a'i ddefnydd dramatig o iaith. Bydd perfformiadau byw sy’n cynnwys delweddau symud a sain a’r dafarn rithwir (www.bedazzledinnewyork.org) yn rhoi cipolwg ar fywyd Dylan Thomas yn Efrog Newydd a'r milieu diwylliannol o’i gwmpas.

Proffil o’r Artist
Sefydlwyd Ffotogallery ym 1978, ac mae wedi bod yn rhan bwysig o’r cyfryngau ffotograffiaeth yng Nghymru ers dros 30 mlynedd. Fe’n cydnabyddir yn helaeth am hyrwyddo sgwrs gyfoes a bod yn gatalydd ar gyfer datblygiadau newydd mewn celf ffotograffig Brydeinig a rhyngwladol. Fel sefydliad cenedlaethol, edrychwn tuag allan, gyda rhaglen arddangos sy’n cynnwys artistiaid o Gymru a phedwar ban byd. Mae Ffotogallery yn ceisio ehangu’r effaith a’r dylanwad a gaiff drwy arddangosfeydd teithiol, cydweithio â sefydliadau ac orielau eraill, argraffu a chyhoeddi ar-lein, a rhaglen addysg ac allgymorth helaeth.

www.ffotogallery.org   

Lleoliad
Cory Chambers, 57 Stryd Bute, CF10 5LE

Tocynnau £12 , consesiynau ar gael.

Am ragor o wybodaeth ac i archebu ewch i www.ffotogallery.org