Beth yw Lle?’

Ysgol Bensaernïaeth Cymru
O 3 Tachwedd 2014


Mae myfyrwyr Ysgol Bensaernïaeth Cymru wedi dylunio ac adeiladu gosodiadau ledled canol y ddinas i edrych ar sut mae canfyddiadau, emosiynau ac ymddygiad pobl - y cyhoedd - yn cael eu dylanwadu gan eu hamgylchedd.

Mae'r project gosodiadau yn arddangosiad syml ond pwerus o ran sut y gall hyd yn oed ymyriad ffisegol bach gael effaith ddofn ar y ffordd y mae pobl gyffredin yn ymddwyn.Gwaith y myfyrwyr yn unig fydd y dyluniadau hyn - ar hyn o bryd ni allwn ddweud beth neu le y byddant.Ond petaech yn sylwi ar rhywbeth go annisgwyl mewn man cyfarwydd - efallai y byddai'n werth i edrych arno o ddifrif.... 

Caiff y project ei gynnal gan grŵp o fyfyrwyr Blwyddyn 5 o Ysgol Bensaernïaeth Cymru, sy'n astudio dan arweiniad y pensaer Jonathan Adams.Mae Ysgol Bensaernïaeth Caerdydd yn rhan o Brifysgol Caerdydd, ac mae ymhlith un o ysgolion pensaernïol mwyaf blaenllaw'r DU.

Lleoliad
Lleoliadau i’w datgelu...