Births, Deaths and Shuffles

madeinroath
6 Tachwedd 2014


Caiff y digwyddiadau mwyaf arwyddocaol yn ein bywydau - ein genedigaethau, ein priodasau a’n marwolaethau - eu cofnodion yn adeilad di-nod Swyddfa Gofrestru Caerdydd. Mae madeinroath wedi cymryd y data a gedwir yno a, thrwy gyfrwng dawnsio tap, bydd yn cyfathrebu ac yn dathlu'r pethau allweddol hyn. Mae’r wybodaeth ddiweddaraf am y project a digwyddiadau yn www.birthsdeathsandshuffles.blogspot.co.uk

Mae gŵyl madeinroath, 15-22 Hydref, yn ŵyl gelf gymunedol a arweinir gan artistiaid sy’n llenwi'r Rhath â chelf ac yn dod ag artistiaid a’r gymuned leol ynghyd mewn amrywiaeth eang o ffyrdd cyffrous, dychmygus a phryfoclyd. Am ragor o wybodaeth am yr ŵyl ewch i www.madeinroath.com.

Gan ddefnyddio’r data a gofnodir, bydd madeinroath yn defnyddio amrywiaeth o ffurfiau rhyfedd ond cyfarwydd ar gyfathrebu i adrodd stori dinasoedd. Yn gweithio gyda’r coreograffydd Olivia Armer cynhelir perfformiadau, gweithdai, digwyddiadau cyfranogol a sesiynau dawnsio tap drwy gydol mis Hydref, gan gynnwys digwyddiadau allweddol yn nhafarn y Roath Park ar Heol y Plwca ac yn ArcadeCardiff ar 18-19 Hydref. I gael rhagor o wybodaeth am ddigwyddiadau a gynhelir dros yr ŵyl ewch i www.birthsdeathsandshuffles.blogspot.com.

Proffil o’r Artist
Helen Clifford, Gail Howard a Becca Thomas yw madeinroath. Fel artistiaid unigol mae eu gwaith amrywiol yn cynnwys cerfluniau, curadu, gweithredu a gosodiadau. Fel madeinroath maent yn trefnu gŵyl gelf gymunedol flynyddol sy’n dod â’r gymuned leol ac artistiaid at ei gilydd drwy amryw ddigwyddiadau. Births, Deaths and Shuffles yw’r tro cyntaf iddynt gydweithio â’i gilydd i greu gwaith sy’n newid iddyn nhw’n unigol, ond sy’n unigryw i madeinroath.

Lleoliad
Neuadd y Ddinas Caerdydd, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Parc Cathays CF10 3ND

5pm

a rhagor o leoliadau a digwyddiadau i’w datgelu...

Rhagolwg 
4 Hydref 2014
6pm

Doleni
www.birthsdeathsandshuffles.blogspot.co.uk
www.madeinroath.com
www.birthsdeathsandshuffles.blogspot.com