Back to All Events

Edwin Burdis – A Car Park In Cardiff


Oscar image5meg.png

Mae Spit & Sawdust wedi gwahodd yr artist Edwin Burdis i greu ffilm sy’n ymateb i’r sîn sglefrfyrddio yn y De. Ochr yn ochr â’r gwaith newydd hwn ceir rhaglen o ddigwyddiadau fydd yn archwilio ein hawliau fel dinasyddion i ddefnyddio gofod cyhoeddus ar gyfer gweithgarwch creadigol a chymunedol.

Mae Burdis wedi cyfansoddi trac sain trwy dorri a gludo darnau llafar a pherfformiadau operatig o ganeuon pop. Mae’r ‘libretto’ wedi’i seilio ar sgyrsiau a chyfarfodydd gyda sglefrfyrddwyr, criwiau diogelwch, ac eraill.

Cafodd yr holl ddeunydd ar gyfer y gwaith naill ai ei greu gan Burdis neu ei ganfod a’i drin mewn fersiwn corfforol. Osgowyd y we yn fwriadol. Chwilio wna Burdis am ‘deimlad’ trwy wrthrychau, delweddau a seiniau, a’i nod yw adlewyrchu’r berthynas benodol sydd rhyngom a phethau y gallwn eu cyffwrdd.

Mae gan Burdis ddiddordeb arbennig mewn ffasiwn ac is-ddiwylliannau, pensaernïaeth, atgofion a ieuenctid.

Ceir gwaith poster a darn testun i gyd-fynd â’r prif fideo.


Cyfeiriad
3-7 Arcêd Heol y Dug

Oriau agor
Dydd Mawrth – Dydd Sul, 11am-6pm

Curadwyd gan Spit & Sawdust
Prosiect a gomisiynwyd ar gyfer Gŵyl Caerdydd Gyfoes 2016


Rhaglen Ategol

Arddangosfa
Haunts, 20 Hydref tan 19 Tachwedd

Arddangosfa fechan o fideos ac erthyglau’n dangos hanes sglefrfyrddio yn y De.

Ffilmiau ar Sgrin
‘The Devils Toy’, 1966 a ‘This Ain’t California’, 2012, 17 Tachwedd, 6.30pm

Noson o ffilmiau sy’n archwilio is-ddiwylliant bywyd y ddinas a’r stryd, mynegiant cyhoeddus rhydd ac afiaith yr ifanc.

 The Devil’s Toy: 15 mun, gan Claude Jutra. Mae’r ffilm fer hon o 1966, cyflwynedig i “bawb sy’n dioddef oherwydd anoddefgarwch”, yn darlunio dyddiau cynnar sglefrfyrddio ym Montreal. Yn weithgaredd newydd yr oedd oedolion a’r heddlu’n gwgu arno, rhoddodd sglefrfyrddio wefr cyflymder a rhyddid i bobl ifanc.

This Ain't California: 90 mun, cyfarwyddwr Martin Persiel. Ffilm sy’n cynnig cipolwg ar ymdrechion pobl ifanc i ennill rhyddid a mynegiant personol wrth dyfu yn Nwyrain yr Almaen yn yr 80au, a’r modd y byddai sglefrfyrddwyr o’r naill ochr a’r llall i Fur Berlin yn cymdeithasu a chyfathrebu â’i gilydd.

Sgwrs
Kieron Livingstone, 10 Tachwedd, 6.30pm

 Kieron Livingstone yn trafod beth yw gofod dinesig, pwy biau’r gofod, a pha hawliau sydd gennym ni drigolion yn ein dinas.

Artist a cherddor yn Llundain yw Kieron Livingstone. Ef hefyd yw golygydd y cylchgrawn Nervemeter, cyhoeddiad annibynnol dielw a werthir ar y stryd gan bobl heb waith amser llawn sydd angen yr arian.