Back to All Events

Freya Dooley - Rhythms and Disturbances - Dyddiad Rhagolwg

  • g39 Oxford Street CF24 3DT (map)

Mae g39 falch o gomisiynu gwaith newydd gan Freya Dooley yn Unit#1 yn g39. Mae Freya’n gweithio gyda geiriau, y llais a collage gan ddefnyddio pytiau o destun, llenyddiaeth, llythyrau, sgyrsiau a chaneuon pop bachog. Mae ei gwaith diweddar yn ymgorffori gweadau clywedol, haenog sy’n cynnwys ffurfiau ailadroddus a rhythmau sy’n rhychwantu. Mae ganddi ddiddordeb mawr mewn monologau a deialogau a’r berthynas synhwyraidd rhwng pryder, ailadrodd ac awydd.