Call Mum

Dominic o Luton
3 Hydref – 9 Tachwedd 2014


Mae Dominic o Luton yn ysgrifennu Call Mum ar ei law chwith bob diwrnod mewn beiro ddu. Mae’n ei ddisgrifio fel ‘hysbysebu cariad yn undonedd ein bywydau bob dydd’. Yng Nghaerdydd Gyfoes, hoffai Dominic o Luton rannu’r datganiad syml ond cyffredinol hwn â dinasyddion ac ymwelwyr â Chaerdydd. Comisiynwyd gan Locws International, Abertawe, i Gaerdydd Gyfoes.

Proffil o’r Artist
Dominic Allan yw un o’r artistiaid mwyaf cyffrous a rhyfeddol yn y DU. Mae wedi ennill enw da am fod yn artist arloesol y mae ei waith yn llawn troeon annisgwyl. Mae ei waith yn cynnig pwyntiau mynediad, a drwyddynt gallwn ystyried hanes, hunaniaeth, daearyddiaeth, gofod, lle, chwaraeon, diwylliant ac ati, yn arbennig yn y ffyrdd y maent yn effeithio ar ein bywydau. Gall Dominic Allan greu ffenestr i ni i’r byd mawr.

Lleoliad
Bylchfur Castell Caerdydd
Heol y Castell, CF10 3RB