Comisiynau

 

The ‘Stute

3 Hydref – 9 Tachwedd 2014

Tŷ Dewi Sant, 15 Stryd Wood, CF10 1ER

Dydd Mawrth – Dydd Gwener, 11am – 6pm
Dydd Sadwrn, 
9.30am – 6pm

The ‘Stute yw sefydliad Caerdydd Gyfoes sy’n atsain o Sefydliadau’r Glowyr, a arferai fod yng nghanol y rhan fwyaf o gymunedau glofaol yn Ne Cymru. Dyma ganolbwynt cymdeithasol ein gŵyl; mae’n lle cyhoeddus, yn oriel, yn llyfrgell, yn lle i gwrdd, yn ystafell ddarllen, yn ystafell gemau, yn fan gwybodaeth ac yn sgwrs. Bydd yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau, gweithgareddau a phrojectau, Taro Sgwrs nos Fawrth rhwng 6.30pm a 9pm, a Chlwb Brecwast Warp ar fore Sadwrn rhwng 9:30am ac 11am.

Mae’r artistiaid sy’n cymryd rhan yn cynnwys Jemima Brown a Nicky Wire.

Darllen Mwy +

Peacecamp 2014

Jemima Brown
3 Hydref – 9 Tachwedd 2014

Y Stiwt, Tŷ Dewi Sant, 15 Stryd Wood, CF10 1ER

Dydd Mawrth – Dydd Sadwrn, 11am – 6pm
Rhagolwg 4 Hydref 2014, 6pm

Gan fyfyrio am y gwrthdystiadau gwrthniwclear hanesyddol yng Nghomin Greenham, daw Peacecamp 2014 o gyfres barhaus o gerfluniau a wnaed o eitemau y daethpwyd o hyd iddynt - fflasgiau thermos, lampau corwynt a stofiau gwersylla - sy'n dathlu'r merched a brotestiodd yn erbyn arfau niwclear yng Nghomin Greenham yn Berkshire.

Darllen Mwy +

You wait for one, then three come all at once’

Andrew Cooper
3 Hydref – 9 Tachwedd 2014

Stadiwm y Mileniwm, Heol y PorthCF10 1NS

Dyn yn derbyn celwydd i fyw bywyd heddychlon mewn byd afresymol.

Gwaith am ddisgwyliadau sy’n ein trechu, ynghylch dod ar draws pethau annisgwyl mewn bywyd bob dydd.

Darllen Mwy +

Reflections Towards a Well-tempered Environment

Alex Rich
3 Hydref – 9 Tachwedd 2014

Working Street, CF10 2DP ac amryw leoliadau o amgylch y ddinas i gael ei datgelu...

Mae’n bleser gan g39 weithio gyda’r artist a’r dylunydd Alex Rich ar gyfres o ymyriadau ledled y ddinas sydd wedi’u hysbrydoli i raddau gan brofiad a threftadaeth forol masnachu rhyngwladol Caerdydd. Weithiau’n eiconig, weithiau’n wamal, mae’r ymyriadau hyn yn ein galluogi i brofi’r ddinas mewn ffyrdd newydd, fel safleoedd i gynnal gweithgareddau.

Darllen Mwy +


C I V I C

Mission Gallery (oddi ar y safle)
4 Hydref – 9 Tachwedd 2014

Stori Caerdydd/Canolfan Croeso, Yr Hen Lyfrgell, Heol y Drindod, CF10 1BH
11am-5pm

Bwriad CIVIC yw craffu ar y ddinas. Mae’n wahoddiad i gynnig syniadau ac ymyriadau i Gaerdydd. Mae CIVIC yn croesawu ymwelwyr i arbrofi ag adeiladu ac ailadeiladu eu dinasoedd eu hunain gan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau. Mae'r artistiaid wedi dyfeisio cyfoeth o weithgareddau i deuluoedd i helpu cyfranogwyr i ail-ddychmygu’r ddinas, gan gynnwys gweithdai mewn darlunio, pypedau cysgod, cerfluniau gwifrau, a llawer mwy - gan gynnwys Disgo Blwch Ffôn!

Ymhlith yr artistiaid mae Anna Barratt, Bella Kerr, JasonandBecky, Owen Griffiths a Joan Jones. Jessica Hoad, Matthew Otten, Karen Tobin, Lucy Donald, Mandy Warner, Rhian Wyn Stone, Deirdre Finnerty

Darllen Mwy +

Echo

Curadur: Sean Edwards
3 Hydref – 7 Tachwedd 2014

Papur newydd South Wales Echo
 

Mae Echo yn gyfres o chwe arddangosfa unigol ar dudalennau’r South Wales Echo. Bob dydd Gwener dros chwe wythnos yr ŵyl, bydd un darn yn ymddangos gan artistiaid sydd â pherthynas hanesyddol neu gyfoes â Chaerdydd. Byddant yn amrywio o hysbysiadau lliw llawn i rai bach penodol. Daw papur newydd lleol Caerdydd yn lle i gyflwyno celfwaith a gomisiynwyd o’r newydd. 

Ymhlith yr artistiaid sy’n cyfrannu mae Melanie Counsell, James Richards, Laura Reeves, George Henry Longly, Joanne Masding a Richard Bevan.

Darllen Mwy +

In Place of Fear

Richard James ac R. Seiliog
3 Hydref – 9 Tachwedd 2014

Tŵr Cloc Castell Caerdydd
Heol y Castell, CF10 3RB

Perfformiad 7pm, dydd Sadwrn 4 Hydref

Mae’r cerddor/cynhyrchydd R. Seiliog (sef Robin Edwards) a’r cerddor/cyfansoddwr Richard James wedi cydweithio i greu Sonic Clock Tower sy’n gyfres o saith darn sain sy’n dod ynghyd â recordiadau o’r ddinas ac areithiau Aneurin Bevan. Bydd Tŵr Cloc Castell Caerdydd yn canu’r seiniau newydd hyn bob dydd drwy gydol Caerdydd Gyfoes.

Cefnogir gan Chapter

Darllen Mwy +

Richard Woods

3 Hydref – 9 Tachwedd 2014

Castell Caerdydd,
Heol y Castell CF10 3RB

Ac yntau wedi’i ysbrydoli gan hanes Castell Caerdydd – yn enwedig y bartneriaeth bwysig rhwng 3ydd Ardalydd Bute a’r pensaer William Burges – mae Richard Woods wedi bod yn gweithio yn nhiroedd y castell i lunio teyrnged annisgwyl a doniol i addurniadau mewnol godidog yr adeilad.

Wedi'i guradu gan Chapter

Darllen Mwy +


Call Mum

Dominic o Luton
3 Hydref – 9 Tachwedd 2014

Bylchfur Castell Caerdydd, Heol y Castell, CF10 3RB

Mae Dominic o Luton yn ysgrifennu Call Mum ar ei law chwith bob diwrnod mewn beiro ddu. Mae’n ei ddisgrifio fel ‘hysbysebu cariad yn undonedd ein bywydau bob dydd’. Yng Nghaerdydd Gyfoes, hoffai Dominic o Luton rannu’r datganiad syml ond cyffredinol hwn â dinasyddion ac ymwelwyr â Chaerdydd. Comisiynwyd gan Locws International, Abertawe, i Gaerdydd Gyfoes.

Darllen Mwy +

Taith The Told and Untold

Sam Perry

Sadwrn 4 Hydref 2014, 2pm
Sam Aldrige ‘A Concise-ish History of Cardiff'

Sadwrn 11 Hydref 2014, 2pm
Thomas Goddard ‘Nato in My Town’

Sadwrn 18 Hydref 2014, 2pm 
Roger Lougher ‘Cardiff Castle of Crossed Destinies’

Sadwrn 25 Hydref, 2pm
Neil McNally ‘Far Off Things’

Dechrau yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, CF10 3NP

Mae The Told and Untold Tour yn gyfres o deithiau bws lle nad ydych yn gwybod i le rydych chi’n mynd. Bob penwythnos drwy fis Hydref bydd artist penodol, ag uwchseinydd yn ei law, yn eich tywys ar daith drwy’r ddinas a’r mannau cudd a dirgel.

Darllen Mwy +

Panopticon

O:4W
3 Hydref – 1 Tachwedd 2014

6-7 Tŷ Dewi Sant, Stryd Wood, CF10 1ER

Outcasting: Fourth Wall (O:4W) yw gŵyl delweddau symudol artistiaid Caerdydd, Cymru. Mae’r ŵyl yn comisiynu gwaith safle penodol newydd ac mae’n cynnal sgriniadau rheolaidd ledled y ddinas a thu hwnt. Mae'r ŵyl eleni yn cyflwyno saith gwaith comisiwn yn Panopticon, gofod sgrinio pwrpasol Caerdydd Gyfoes.

Ymhlith artistiaid Panopticon mae David Blandy, Richard Bowers, Alison Crocetta, Barnaby Dicker & Thomas Goddard, Heloise Godfrey-Talbot, Laura Reeves ac Alan Warburton.

Darllen Mwy +

One Minute Sculptures

Erwin Wurm
3 Hydref – 9 Tachwedd 2014

Gorsaf Ganolog Caerdydd

One Minute Sculptures yw gwaith enwocaf yr artist o Awstria, Erwin Wurm. Dogfennodd gerfluniau dros gyfnod penodol gan ddefnyddio’r corff dynol ac eitemau pob dydd. Mae detholiad o’r ffotograffau maint llawn pryfoclyd, difyr a doniol hyn i’w gweld yng Ngorsaf Caerdydd Canolog.

Darllen Mwy +


Taith y Cerfluniau

Matt Cook
3 Hydref – 9 Tachwedd 2014

Camlas Gyflenwi’r Dociau
gyferbyn â Schooner Way (Fenis Fach)

Taith dywys 12pm, dydd Sadwrn 11 Hydref 2014, yn dechrau o’rThe ‘Stute

Mae’r gwaith ar Lwybr Cerfluniau Matt Cook yn amrywio o ffigurau abstract maint llawn sy’n edrych dros y gamlas, i waith cudd yn yr ardal. Mae’r cerfluniau’n defnyddio prosesau naturiol fel gwynt a dŵr i greu synau a symudiadau sy’n dynwared yr amgylchedd.

Darllen Mwy +

Free Mountain

Goat Major Projects
14 Hydref – 9 Tachwedd 2014

Rhagolwg ddydd Sul 12 Hydref, 12 – 2pm

12 Stryd Wood, CF10 1ER
Dydd Mawrth – Dydd Sul, 
11am – 3pm
 

Mae Free Mountain yn lle i ddianc rhag helbul y ddinas. Mae ar agor i bawb fel lle i ymlacio, myfyrio a chynnal gweithgareddau cymunedol, gyda’r mynydd yn gefndir i raglen o weithgareddau ar y bryniau bychain. Mae’n lle i gwrdd, cyfnewid syniadau ac ystyried y syniad o fynydd – yn ecolegol, yn ysbrydol ac fel trosiad. 

Darllen Mwy +

Pafiliwn Beuys

Curadur ar y cyd: Emma M Price, EMP Projects a Design Circle.
3 Hydref – 9 Tachwedd 2014

Arddangosiad preifat Dydd Gwener 3 Hydref 2014
6 – 8pm

Pafiliwn Beuys, Y Brodordy, Caerdydd CF10 3FA,
ac uned R5, Lôn y Barics, CF10 2FR

Mae Pafiliwn Beuys yn gerflun o giwbiau gwyn lle gellir cynnal digwyddiadau, yn yr Aes, yng nghanol Caerdydd. Mae’r Pafiliwn yn lle i bobl ddod at ei gilydd, ac yn lle i artistiaid, penseiri, dylunwyr a’r cyhoedd gyfnewid syniadau, gan hefyd fod yn lle i gynnal arddangosiadau ar Lôn y Barics. 

Darllen Mwy +

Radio Nought

Samuel Hasler
Dydd Mercher 15-16 Hydref / 22-23 Hydref / 29-30 Hydref / 5-6 Tachwedd 2014

98.7FM Radio Cardiff
12am-2am

Ar y rhaglen radio fyw hon, mae llais unig yn mwydro am ryfeddodau, clichés a straeon rhyfedd: yn trafod y pethau llai normal yng Nghaerdydd.

Darllen Mwy +