Comisiynau

 

Births, Deaths and Shuffles

madeinroath
6 Tachwedd 2014

Neuadd y Ddinas Caerdydd, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Parc Cathays CF10 3ND
5pm

a rhagor o leoliadau a digwyddiadau i’w datgelu...

Caiff y digwyddiadau mwyaf arwyddocaol yn ein bywydau - ein genedigaethau, ein priodasau a’n marwolaethau - eu cofnodion yn adeilad di-nod Swyddfa Gofrestru Caerdydd. Mae madeinroath wedi cymryd y data a gedwir yno a, thrwy gyfrwng dawnsio tap, bydd yn cyfathrebu ac yn dathlu'r pethau allweddol hyn.

Darllen Mwy +

wishboat

Sean Vicary a Stephen Knight
Curadur Arcadecardiff

23 Hydref – 30 Tachwedd 2014

Blaen Fenetaidd i Arcêd y Frenhines, mynedfa Heol-y-Frenhines, CF10 2BY

Mae cwch papur wedi’i angori y tu allan i flaen Fenetaidd Arcêd y Frenhines. Wedi’i greu drwy realiti 3D, gallwch ei weld ar ddyfais symudol ar gamlas Cwmni Llywio Morgannwg, a arferai lifo ar y safle. Mae ffrwd o negeseuon testun o bedwar ban byd ar ochr y cwch, a anfonir gan bobl ledled y byd dros app.

Darllen Mwy +

Nowhere Bar

Mark S Gubb a Gordon Dalton23 – 25 Hydref 2014

Lleoliadau i’w datgelu...

Mae Nowhere Bar yn far go iawn sy’n symud o le i le. Bydd o gwmpas dros benwythnos lansiad Artes Mundi ac Open Studios. Lle cymdeithasol a gwaith celf yn un.

Darllen Mwy +

A Giant, Whose Shoulders I Stand On

Alan Goulbourne, Shaun James, Steven George Jones, Marega Palser, Steve Reinke, Sara Rees, James Richards. Curadur: Bob Gelsthorpe
25 Hydref – 7 Tachwedd 2014

Rhagolwg ddydd Gwener 24 Hydref 2014, 6 – 9pm

Oriel West Wharf, Jacob’s Market Rooftop, Glanfa Gorllewin y Gamlas, CF10 5DB

Dydd Mercher i ddydd Sadwrn 10am – 5pm


Gan arsylwi a chofio haelioni a ffydd ddofn yn y cylchoedd creadigol, mae A Giant, Whose Shoulders I Stand On yn amlygu pwysigrwydd gweithgareddau a arweinir gan artistiaid a grwpiau cyfoedion artistiaid yn llif bywyd sîn gelfyddydol dinas. Wedi’i ysbrydoli gan syniad a nodwyd mewn llythyr gan Isaac Newton, mae Bob Gelsthorpe wedi gwahodd pedwar artist i ddewis un arall, mewn ras gyfnewid guradurol.

Darllen Mwy +


ParadiseLOST

tactileBOSCH
25 Hydref – 7 Tachwedd 2014

Hen Adeilad Tollau a Mewnfudo, 56 Stryd Bute, CF10 5LE
12 – 5pm

Rhagolwg ddydd Sadwrn 25 Hydref 2014 
7 – 11pm

Mae ParadiseLost yn cyfuno artistiaid sefydledig a rhai sy’n dod i’r amlwg yn un o adeiladau segur mwyaf eiconig Caerdydd. Mae peintio, fideos, gosodiadau, cerfluniau, ffotograffiaeth a pherfformiadau byw yn ymateb i leoliad unigryw, mewn profiad celfyddydol ymdrochol a drefnwyd gan gydweithfa tactileBOSCH i gofio Kim Fielding.

Darllen Mwy +

Hangover Lounge
Becca Thomas a Samuel Hasler

Parc, Caffi a Man Celf Spit & Sawdust, Rhymney River Bridge Road, CF23 9AF

Dydd Sul, 5, 26 Hydref a 2 Tachwedd 2014

Mae Hangover Lounge yn fan celf cymdeithasol sy’n cynnig lle i ymlacio gyda cherddoriaeth, papurau newydd, cwrw a bwyd ynghyd â digwyddiadau celf wedi’u curadu’n arbennig i’ch helpu i roi’r byd yn ei le. Bydd Hangover Lounge Caerdydd Gyfoes yn cynnal arddangosfa llyfr artistiaid arbennig ar 26 Hydref mewn cydweithrediad â’r Stiwt.

Darllen Mwy +

On Record

Freya Dooley a Cinzia Mutigli

Lleoliad i’w gadarnhau
27 Hydref – 2 Tachwedd 2014 (digwyddiadau a pherfformiadau 29 Hydref a 1 Tachwedd 2014)

Amseroedd Agor i gael ei datgelu ...

Mae On Record yn ddathliad o finyl a chyflymder, naws a phroses olygu fanwl y casét cymysg. Mae Freya Dooley a Cinzia Mutigli wedi gwahodd artistiaid sy’n creu gwaith sain i arbrofi â chasgliadau, geiriau a samplau. Mae On Record hefyd yn cynnwys gwaith sain a pherfformiadau newydd gan artistiaid sy’n defnyddio prosesau analog.

Ymhlith artistiaid On Record mae Anat Ben-David, Robert Bidder, Matt Cook, Stabbing Les, Richard Huw Morgan, Ian Watson a Jacob Whittaker. 

Darllen Mwy +

Bedazzled – A Welshman in New York

Ffotogallery
29 Hydref – 1 Tachwedd 2014

Cory Chambers, 57 Stryd Bute, CF10 5LETocynnau £12

Consesiynau ar gael

Mae Ffotogallery yn cyflwyno Bedazzled, dathliad o'r berthynas arbennig rhwng Dylan Thomas a'r Unol Daleithiau (Efrog Newydd yn benodol) a dylanwad parhaus ei fywyd a’i waith ar ddwy lan yr Iwerydd. Mewn cyfres o berfformiadau/gosodiadau byw, eir â’r gynulleidfa’n ôl i’r 1950au; yr Efrog Newydd fohemaidd lle swynwyd pawb gan garisma Dylan Thomas a’i ddefnydd dramatig o iaith.

Crëwyd gan y cyfarwyddwr artistig/curadur David Drake, yr ysgrifennwr Ben Gwalchmai a’r cyfansoddwr John Rea.

Darllen Mwy +


Occupation

good cop bad cop
4 – 8 Tachwedd 2014

Lleoliadau i’w datgelu...

Ar gyfer Occupation, mae good cop bad cop yn gofyn i ni ddychmygu Caerdydd fel set ffilmiau fawr – dinas yn llawn ecstras sy’n cael ei ffilmio gan gannoedd, miloedd o gamerâu – goruchwyliaeth, diogelwch, ffonau symudol a’r diwydiant ffilm a theledu. Cefndir y ffilm hon yw dinas dan warchae, ac nid y prif actorion yw prif sylw Occupation, eithr yr Ecstras sy’n cydblethu â’r cefndir i gadw popeth yn ddilys.

Darllen Mwy +

Empty Walls Project

Amryw leoliadau o amgylch y ddinas
Tan 26 Hydref 2014


Mae Project Empty Walls yn dod â dros 20 o artistiaid stryd lleol a rhyngwladol ynghyd i greu oriel awyr agored o furluniau gwerin yng nghanol dinas Caerdydd a’r cyffiniau.

Wedi'i guradu gan Sam Worthington a Helen Bur, aelodau o'r gydweithfa gelfyddydol Modern Alchemists.

Darllen Mwy +

Watermark

Johana Hartwig
3 Hydref – 9 Tachwedd 2014

Lôn y Felin i’r Aes

Mae Watermark yn ymyriad yng nghanol y ddinas sy'n tynnu sylw at system gamlesi hanesyddol Caerdydd.Yn y Bedwaredd ganrif ar bymtheg, roedd camlesi a chamlesi cyflenwi yn llifo drwy Gaerdydd gan gludo haearn, dur a glo i'r dociau o'r cymoedd.Heddiw, mae system gamlesi Caerdydd yn llifo'n dawel dan balmentydd canol y ddinas. Mae Johana wedi ail-greu rhan o lwybr Camlas Morgannwg ar y palmant gan ddefnyddio dŵr gwasgeddedig.

Darllen Mwy +

Art Hotel

Rebecca Wyn Kelly
Ar agor 8 – 9 Tachwedd 2014 

Rhagolwg ddydd Gwener 7 Tachwedd 2014, 6 – 11pm

Dydd Sadwrn 8 Tachwedd 2014, Clwb Swper yr Art Hotel – angen cadw lle

The Abacus, 18-20 Tŷ Dewi Sant, Stryd Wood, CF10 1ER
12 – 5pm

Mae Art Hotel yn arbenigo mewn gwyliau i wneuthurwyr a chrewyr sydd â chyfleusterau i’r cyhoedd, gan gynnwys ystafelloedd gwag i greu’ch gwaith eich hun, bar coctels, clybiau swper, te prynhawn yn y lobi a chyfle i ymweld ag ystafelloedd yr artistiaid i weld yr hyn maent wedi’i greu. 

Darllen Mwy +