The Hill of Dreams

Gosodiad clywedol gan Richard James ac Angharad Van Rjiswijk,
gyda Stewart Lee ac Andy Fung


Gosodiad ac arddangosfa glyweledol yn seiliedig ar seico–ddaearyddiaeth plentyndod a’r themâu ehangach sy’n cael sylw yn llyfr Arthur Machen, ‘The Hill of Dreams’. Mae’r themâu hyn yn edrych ar ddychymyg creadigol plant ac oedolion ifanc drwy berthnasau emosiynol â thirluniau, sut mae’r rhain yn dylanwadu ar ein datblygiad a’n hymatebion emosiynol pan yn oedolion, a sut maent yn gysylltiedig â chreadigrwydd yr artist.

Andy Fung
Mae cainc seicedelig i baentiadau a gosodiadau Andy Fung, ac mae dau dant i’w waith; darlunio awtomatig, arallfydol sy’n datblygu’n ofod aml-ddimensiwn cymhleth, a steil sy’n seiliedig ar ddarluniau o ffotograffau sy’n ffynnu yn ystod y cam peintio. Cwblhaodd ei BA yn Ysgol Gelf Falmouth a'i MA yn UWIC. Mae Andy wedi arddangos ei waith yn genedlaethol ac yn rhyngwladol ac mae’n byw a gweithio yng Nghaerdydd. 

Angharad Van Rijswijk
Dros yr 8 mlynedd ddiwethaf, mae Angharad, sy’n weithiwr llawrydd creadigol, wedi bod yn gweithio fel cynhyrchydd a chanwr-gyfansoddwr. Bu’n rhan o’r ddeuawd gerddorol TRWBADOR am 4 mlynedd gan ennill enw da fel artist drwy'r radio a sioeau byw, ac mae wedi'i henwebu ddwywaith ar gyfer Gwobr Gerddoriaeth Cymru.

Stewart Lee
Mae Stewart yn un o noddwyr yr orsaf radio gelfyddydol Resonance 104.4 FM. Mae wedi ysgrifennu cerddoriaeth ar gyfer The Wire, Bucketful of Brains, Uncut a Mojo ac mae’n perfformio mewn triawd anarferol yn dehongli Indeterminacy gan John Cage gyda Steve Beresford a Tania Chen. Enillodd Celebrity Mastermind yn ateb cwestiynau am y gitarydd Derek Bailey, ymddangosodd ar bedalo siâp alarch yn y ffilm Swandown (2012) gan Andrew Kötting ac Iain Sinclair, ac yn ddiweddar perfformiodd gân werin ar albwm teyrnged i Shirley Collins. Ef hefyd yw llais y Tarantwla yn arddangosfa Sŵ Llundain. Mae gan Stewart ddau o blant ac mae wedi bod yn byw yn Stoke Newington, Hackney, Llundain ers y 1990au.

Richard James
Roedd Richard James yn un o aelodau cyntaf y band arloesol Gorky’s Zygotic Mynci, ac ers hynny mae wedi cynhyrchu EP a phedwar albwm unigol. Gyda'r awdur John Williams, mae’n arwain In Chapters - cydweithfa gelf sy’n llwyfannu digwyddiadau aml-gyfrwng yng Nghaerdydd ac mewn gwyliau, ac mae’n Guradur Cerddoriaeth yng ngŵyl boblogaidd Talacharn.

Lleoliad
Yr Angel, Heol y Castell, Caerdydd CF10 1SZ

Ar Agor
Mawrth–Sul, 11:00–18:00

Doleni
https://twitter.com/ProjectLocus

Caption
Image courtesy the artists