Shave and a haircut - two bits

Roman Štětina
Curadur Louise Hobson 


Mae’r artist Tsiecaidd Roman Stetina yn ymchwilio i’r broses o greu ffilm, teledu a radio; gan ddod â phropiau, technolegau a stiwdios ‘cefn llwyfan’ i’r golwg. Ar gyfer Caerdydd Gyfoes, mae Stetina yn cyflwyno gosodiad safle–benodol newydd ar y pwnc ‘galw ac ymateb’. Mae darluniau o fewn darluniau’n cael eu hadlewyrchu yn nrych y presennol; pob un yn cynnig cliw gyda’r gnoc, yn aros i rywun ateb wrth i amser basio.

Digwyddiadau
Roman Stetina in conversation with Louise Hobson
22.10.2016, 15:00

Shave and a haircut–two bits: Walk and Talk
05.11.2016, 15:00 

Proffil o’r Artist
Mae Roman Štětina (g. Kadaň, 1986) yn byw ac yn gweithio yn Prague, y Weriniaeth Tsiec. Graddiodd Štětina o'r Academi Celf Gain yn Prague yn 2015 ar ôl treulio dwy flynedd yn y Städelschule yn Frankfurt am Main. Roedd Štětina yn rhan o Manifesta 11, dan y curadur Christian Jankowski. Ymysg ei arddangosfeydd unigol diweddar mae; The Fortress of Solitude from the holy wood of eternal noise, MNAC Bucharest, gyda’r curaduron Anca V. Mihulet a Diana Marincu; Instructions for Use of Jiří Kolář (gyda Miroslav Buriánek), Plato, Ostrava (y ddau yn 2016); Souvenir, Oriel Polansky, Prague; Lecture, Oriel Celf Gain, Zlín (y ddau yn 2015).

Mae Louise Hobson (g. Canterbury, 1990) yn byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd, Cymru. Mae Hobson yn guradur / cynhyrchydd annibynnol, ac mae’n ymdrin ag arddangosfa fel gofod sy'n cael ei adeiladu dros amser drwy broses gydweithredol. Ymysg ei phrojectau curadurol diweddaraf mae: Catherine Biocca, Cornelia Baltes, Rosalie Schweiker yn Oriel Mission (2016); Yellow Back Books: project cydweithredol yn ymwneud â llyfrau artistiaid a siopau llyfrau artistiaid (2015 – heddiw); a’r Breakfast Club, sef brecwast cymunedol a ddechreuodd yn 2014 ac sydd wedi teithio i Fenis ac Efrog Newydd yn y cyfamser. 

Lleoliad
Rhwng 7 ac 8 Heol Fawr
Caerdydd CF10 1AW

Agor
Mawrth–Sul, 11:00–18:00

Doleni
www.louisehobson.co.uk
www.romanstetina.com

Caption
Shave and a haircut – two bits,
pre-production study, 2016