The Garden of Earthly Delights

tactileBOSCH


Gan feddiannu tywyllwch trawiadol adeilad mawr, segur ym Mae Caerdydd, bydd tactileBOSCH yn cyflwyno ‘Garden Of Earthly Delights’, gesamtkunstwerk aml–gyfrwng yn ymgorffori gosodiadau, fideo, celf sonig, cydweithrediadau amlddisgyblaethol a hap–ymyriadau, wedi’u sbarduno gan noson wyllt o gerddoriaeth fyw a pherfformiadau greddfol. Yna, fel gwrthgyferbyniad syfrdanol, bydd y gydweithfa grwydrol yn ad–drefnu’r arddangosfa yng ngofod gwag, golau, onglog Plas y Stadiwm.

Mae ‘Garden Of Earthly Delights’ yn llythyr caru i Hieronymus Bosch, ar 500 mlwyddiant marwolaeth yr artist eithriadol o enigmatig a dylanwadol hwn.

Mae tactileBOSCH yn gydweithfa gelf sy’n gweithio yng Nghaerdydd yn hyrwyddo arbrofi. Mae'n arbenigo mewn celf perfformio, gwaith aml-gyfrwng a gosodiadau safle-benodol. Drwy ei rhaglen gyffrous o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae tactileBOSCH yn arddangos ac yn meithrin talent, gan wneud cyfraniad unigryw at y celfyddydau gweledol yng Nghaerdydd a Chymru drwy gyfuno dull gweithredu ‘llawr gwlad’ â ffocws rhyngwladol. Dros 16 mlynedd, mae tactileBOSCH wedi gweithio gyda dros 1000 o artistiaid ym mhedwar ban byd, gan ddod ag artistiaid a churaduron lleol a rhyngwladol ynghyd i gyflwyno amrywiaeth eang o waith newydd i gynulleidfaoedd newydd mewn eiddo gwag ac ardaloedd annisgwyl. Mae tactileBOSCH yn arddangos gwaith artistiaid ifanc a newydd ochr yn ochr â rhai sefydledig i gynnig system gymorth fewnol ac amgylchedd hwylus lle gall artistiaid gymryd risgiau, arbrofi a dysgu o'i gilydd.

22.10–01.11.16, 11:00–18:00

Lleoliad
Yr Hen Adeilad Tollau a Mewnfudo,
56 Stryd Bute, Bae Caerdydd CF10 5LE
Agor
23.10–01.11.16, 11:00–18:00

Lleoliad
Plas y Stadiwm, Stryd Wood,
Caerdydd CF10 1LA
Agor
06.11–19.11.16, 11:00–18:00

Digwyddiad Byw
Yr Hen Adeilad Tollau a Mewnfudo


22.10.16, 19:00–23:00
Agoriad mawreddog Garden Of Earthly Delights

29.10.16, 18:00–22:00
Agoriad gyda’r hwyr gyda barddoniaeth, celf sain a gosodiadau ymdrochol


Plas y Stadiwm

06.11.16, 14:00–22:00
Parti agoriadol Heavenly Garden
Bydd Nos Da yn cynnal digwyddiad cerddorol i gyd–daro â’r lansiad, gan gynnwys jam graffiti yn Taff Embankment

19.11.16, 18:00–20:00
Noson Jazz Finassage