The Hand That Makes The Sound

Anthony Shapland 


Mae Alan Cavley yn un o lond dwrn o artistiaid arwyddion sy’n gweithio yng Nghaerdydd. Mae wedi bod yn creu arwyddion â llaw ar gyfer caffis, siopau, tafarnau a chlybiau ers dros ddeugain mlynedd. Mae ei law wedi llunio’r ddinas – mae’r galigraffeg gain ac unigryw sy'n llifo o'i frwsh yn ddigamsyniol. ‘Mae pobl yn dweud wrtha i beth maen nhw am ei ddweud, ac yna dwi’n siarad drostyn nhw.’

Cefnogir y gwaith hwn gan Ganolfan Gelfyddydau'r Chapter.

Proffil o’r Artist
Mae Anthony Shapland yn byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd. Mae wedi arddangos ei waith yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Ymysg ei arddangosfeydd diweddaraf mae; To Pay Respect To The Generosity of The Three-Minute Punk-Rock Song, CRATE, Margate; Memory Of A Hope, Oriel Ceri Hand, Lerpwl; The painting, Supercollider, Blackpool; LISTE - The Young Art Fair, Basel; Portrait (For a Screenplay) of Beth Harmon, Limoncello, Llundain. Mae hefyd yn ysgrifennu ar gyfer sawl cyfnodolyn celf, a sefydlodd g39 ym 1998 lle mae’n guradur ar hyn o bryd.

Lleoliad
Yr Angel, Heol y Castell, Caerdydd CF10 1SZ
+
20–24 Arcêd Castell, Heol y Castell, Caerdydd CF10 1BW