Keepers of The Wall

Laura Ford


Mae Laura Ford, artist a aned yng Nghaerdydd, wedi cael ei chomisiynu gan Caerdydd Gyfoes i greu gosodiad ar gyfer Wal yr Anifeiliaid yng Nghastell Caerdydd. Mae gwaith Ford yn defnyddio delweddaeth ddamhegol o anifeiliaid wedi’i saernïo drwy gymysgedd o hiwmor tywyll a thynerwch.   Bydd ei gwaith, Keepers of the Wall, yn cyflwyno creaduriaid cyfareddol newydd i'r casgliad.

 

Proffil o’r Artist
Astudiodd Laura Ford yn Academi Gelf Caerfaddon rhwng 1978 a 1982, gan gynnwys cyfnod yn Ysgol Gelf Cooper Union, Efrog Newydd. Mae ei gwaith i’w weld mewn sawl casgliad cyhoeddus, gan gynnwys; Tate, Amgueddfa Fictoria ac Albert, Casgliad Celf y Llywodraeth, Amgueddfa’r Potteries, Amgueddfeydd ac Oriel Genedlaethol Cymru; Yr Amgueddfa Celf Fodern, Prifysgol Iowa; Cyngor Celfyddydau Prydain Fawr; Y Gymdeithas Celf Gyfoes; Unilever plc; Penguin Books; Oriel Gelf Oldham, Yr Oriel Gelf Newydd, Walsall, Oriel Gelf Glynn Vivian, Gerddi Meijier, Grand Rapids UDA a Sefydliad Gateway, St. Louis, ynghyd â chasgliadau preifat niferus. 

Mae ei cherfluniau’n gynrychioliadau ffyddlon o ffantasi gyda rhai nodweddion chwerw-felys a bygythiol wedi’u gweu i mewn i’r tynerwch. Mae’n defnyddio hiwmor ac arsylwadau acíwt o’r cyflwr dynol i ymgysylltu â materion cymdeithasol a gwleidyddol ehangach. Mae ei gwaith yn ddwys ond eto'n chwareus, ac mae’n defnyddio cyfryngau cymysg i gyflawni hyn, gan gynnwys darlunio, peintio, perfformio a dylunio set, gan fynd i'r afael fwyfwy â chelf gyhoeddus drwy sioeau amgueddfeydd ac orielau.

Lleoliad
Wal Castell Caerdydd,
Heol y Castell, CF10 1SZ

+
Yr Angel, Heol y Castell,
Caerdydd CF10 1SZ


Links
www.lauraford.net

Credit
Image courtesy the artist