LOVE ME OR LEAVE ME ALONE (LMOLMA)

Heather and Ivan Morison


Bydd Love Me or Leave Me Alone ar agor rhwng 20 Hydref a 19 Tachwedd. Bydd Heather ac Ivan Morison yn dylunio ac yn gosod golau ar gyfer y nos, pydew tân a seddi, gan drawsnewid LMOLMA a’r ardal amgylchynol yn waith celf amlswyddogaethol arbennig. Bydd Chapter yn cynnig tost, te a danteithion i’ch twymo yng nghanol oerni’r gaeaf, a bydd cerddoriaeth acwstig fyw ar nosweithiau Sadwrn, ynghyd â sinema awyr agored. Ar ôl camu ar y darn hwn o dir ym Mae Caerdydd, caiff ymwelwyr eu cludo i’r dyfodol a’r gorffennol ar yr un pryd, gyda thân i’w twymo a cherddoriaeth acwstig leol yn y cefndir. Bydd yn lle i feddwl, adfywio, ystyried a thrysori–rhywbeth sydd ei angen ar bawb ar adeg o newid mawr!

Mae LOVE ME OR LEAVE ME ALONE wedi’i gomisiynu gan IGLOO Regeneration ac EMP Projects ac yn cael ei reoli a’i guraduro gan Chapter. Mae’r rhaglen o ddigwyddiadau a gomisiynwyd gan Caerdydd Gyfoes yn bosib diolch i gymorth caredig Cist Gymunedol IGLOO a TAPE Community Music and Film.

Proffil o’r Artist
Mae LOVE ME OR LEAVE ME ALONE yn gerflun sydd wedi’i saernïo’n gelfydd – dyma adeilad parhaol cyntaf yr artist yn y Deyrnas Unedig. Mae’r dyluniad dyfeisgar a chwareus, y manylion medrus a natur unigryw'r gwrthrych yn cyfuno i greu gwaith celf arbennig iawn – hafan hynod mewn ardal o Gaerdydd sydd wedi’i hadnewyddu’n ddiweddar. Yn ystod Caerdydd Gyfoes bydd LOVE ME OR LEAVE ME ALONE hefyd yn gweithredu fel ciosg yn cynnig bwyd a diod unigryw i ymwelwyr â Bae Caerdydd.   Nod LMOLMA yw creu canolbwynt ar gyfer y gymuned drwy raglennu. Bydd bwyd a diod ar gael drwy gydol yr wythnos. Bob nos Sadwrn bydd cerddoriaeth acwstig fyw yn gyfeiliant i sinema awyr agored.

Mae sylfaenwyr STUDIO MORISON, Heather Peak ac Ivan Morison, wedi bod yn gweithio gyda’i gilydd fel deuawd artistig o dan yr enw Heather ac Ivan Morison ers 2003, gan sefydlu arferion cydweithredol uchelgeisiol sy’n pontio’r rhaniadau rhwng celf, pensaernïaeth a’r theatr. Mae STUDIO MORISON yn hwyluso eu harferion a’r projectau sy’n deillio ohonynt.

Ar hyn o bryd mae STUDIO MORISON yn gweithio i greu llyfrgell newydd, tŷ gwydr cyhoeddus, tirlun ar gyfer ysgol, nifer o gerfluniau cyhoeddus, projectau cymdeithasol ac ardaloedd dinesig o fewn cymunedau newydd, canolfan ieuenctid a llecyn clir mewn coedwig. Mae’n gweithio i wella ansawdd yr amgylchedd yn y canolfannau dosbarthu mawrion sydd i’w gweld fan hyn fan draw ar hyd ein traffyrdd, er mwyn dod â chrefftwaith a rhagoriaeth yn ôl i ganol tref ôl-ddiwydiannol ac i ddod o hyd i ffyrdd y gallwn ni fel poblogaeth ailgysylltu’n ystyrlon â choedwigoedd a gwylltir ein gwlad.
 

Lleoliad
Heol Porth Teigr, Bae Caerdydd CF10 4GA

Agor
Bydd y ciosg ar agor o:
Mercher–Gwener & Sul,
11:00–16:00
Sadwrn, 11:00–20:00

Caption
Heather and Ivan Morison,
LOVE ME OR LEAVE ME ALONE, Porth Teigr
Commissioned by IGLOO Regeneration and EMP Projects in collaboration with Chapter
Photo/Ffoto: Jamie Woodley


Ffilmiau

 

22.10.16
18:00–20:00
Dim angen archebu

Ymunwch â ni am wledd o amgylch y tân gyda cherddoriaeth fyw gan Gareth Bonello, cyfansoddwr ac aml–offerynnwr o Gaerdydd. Mae Gareth, a ysbrydolwyd gan ganu gwerin a llên gwerin Cymru a ffynonellau amrywiol eraill o bedwar ban byd, yn cyfansoddi caneuon gwerin diamser yn Gymraeg a Saesneg. 

Mae pob digwyddiad yn cael ei drefnu gan Heather ac Ivan Morison a Chapter.

29.10.16
Hwyl i’r teulu cyfan, gyda dwy ffilm yn y sinema awyr agored a danteithion blasus yn y caffi Love Me Or Leave Me Alone. Mae tocynnau ar gyfer y ffilmiau am ddim, ond rhaid archebu ymlaen llaw oherwydd dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael.

Cysylltwch â Chapter:
029 2030 4400 / www.chapter.org

18:00
The NeverEnding Story
(Tyst PG 1 awr 42 munud)
yn stori hudol am grwt bach anhapus sy'n neidio i mewn i fyd o ffantasi drwy dudalennau llyfr dirgel. 

20:15
Waterworld
(Tyst PG 2 awr 15 munud)
Mewn dyfodol lle mae capiau iâ’r pegynau wedi dadmer a'r Ddaear bron yn gyfan gwbl o dan ddŵr, mae morwr yn ymladd am ei fywyd ac yn brwydro’n erbyn y ‘smygwyr’. Yn erbyn ei ewyllys, mae’n helpu menyw a merch fach i ddod o hyd i dir sych.

Dydd Sadwrn 5 Tachwedd
18:00 - 20:00.
Dim angen archebu

Ronnie Angel Pope, Marc Robert Roberts a Jimmy Ottley yw Zeuk. Gallwch ddisgwyl canu, seinwedd, synfyfyrio, cerdded, deffro, breuddwydion cosmig, crwydro, sgramblo, cynllwynio a rhai darnau difrifol.

Dydd Sadwrn 12 Tachwedd
18:00 - 20:00.
Dim angen archebu

Mae Tim Bromage yn artist a cherddor sy’n defnyddio'i ddiddordeb mewn lledrith llwyfan, llên gwerin a symudiadau corfforol i lywio ei waith. Mae propiau a gwisgoedd yn cael eu cyfuno â chaneuon, testunau a gweithgareddau eraill i greu defodau dieithr. Ar gyfer LMOLMA bydd Tim yn perfformio caneuon gwerin traddodiadol. 

Dydd Sadwrn 19 Tachwedd.
Dim angen archebu
Ein gwledd olaf yng ngŵyl Caerdydd Gyfoes. Ymunwch â ni o amgylch y tân i fwynhau cerddoriaeth fyw.