Let The Stars Be Set Upon The Board

Megan Broadmeadow


Mae gwaith newydd Megan Broadmeadow yn dilyn dirgelwch y Mecanwaith Antikythera; darn o dechnoleg sy’n 2,000 oed a ddarganfuwyd yn y Môr Egeaidd, cyfrifiadur cynta’r byd yn ôl rhai. Mae’r gosodiad newydd yn cynnwys tafluniad fideo a chalendrau hynafol ac yn defnyddio tonnau fel trosiad ar
gyfer cyfathrebu rhwng pobl a diwylliannau, ddoe, heddiw
ac yn y dychymyg.

Proffil o’r Artist
Mae Megan Broadmeadow (g.1978) yn artist o Gymru sy’n byw ac yn gweithio ym Mryste. Mae'n creu gosodiadau sy'n gorchfygu a gwaith cerfluniol sy’n cynnwys cyfuniad o seinwedd, fideos, goleuadau a lledrith. Enillodd Wobr Cerflunio Mark Tanner ar gyfer 2015-16. Bydd ei harddangosfa unigol nesaf yng Nghanolfan y Celfyddydau Plymouth ym mis Tachwedd 2016 ac yn CPG Llundain yn 2018.

Lleoliad
Yr Angel (ger Gwesty’r Angel), Heol y Castell, Caerdydd CF10 1SZ

Ar agor:
Mawrth – Sul, 11:00 – 18:00

Doleni
www.meganbroadmeadow.com

Caption
Image courtesy the artist
Photo credit–Jan Vrhovnik