Spit & Sawdust with Edwin Burdis


Mae Spit & Sawdust wedi gwahodd yr artist Edwin Burdis i greu ymateb ffilm i’r sîn sglefrfyrddio yn Ne Cymru. Bydd y gwaith newydd hwn yn cael ei gyflwyno drwy gydol yr Wˆyl, ochr yn ochr â rhaglen o ddigwyddiadau sy’n edrych ar ein hawliau fel dinasyddion i ddefnyddio gofod cyhoeddus i fynegi ein hunain a’n creadigrwydd ac ar gyfer gweithgarwch cymunedol.

Spit & Sawdust (Ers 2014). Mae Spit & Sawdust yn ofod cymunedol amlbwrpas yng Nghaerdydd, gyda rhaglen gelf, stiwdios artistiaid, parc sglefrfyrddio a chaffi. Rydyn ni’n cefnogi rhaglen o arddangosiadau, digwyddiadau, perfformiadau, ffilmiau a phreswylfeydd yn rhoi llwyfan i ymarferwyr creadigol o bob math arbrofi a chyflwyno eu gwaith. Mae’r parc sglefrfyrddio wedi’i ddylunio i edrych fel stryd gyffredin. Rydyn ni’n cynnal sesiynau ar gyfer pobl o bob disgyblaeth ac oedran ac yn hyrwyddo’r agweddau cymdeithasol ar sglefrfyrddio yn ogystal â'r corfforol. Ar bwys y parc mae caffi sy'n gweini bwyd cartref.

Edwin Burdis, (g.1974, Newcastle, y DU). Mae Edwin Burdis yn asio celf, cerddoriaeth a chyfeiriadau is-ddiwylliannol mewn ffordd unigryw a gormodol, gan weithio ar draws sain, cerflunio, peintio a darlunio. Mae ei ddarluniau, ei baentiadau a’i gerfluniau yn aml yn sail i berfformiadau, sydd oll yn rhan o gymhelliant parhaus i gynhyrchu.

Mae Burdis, sy’n gweithio yng Nghymru a Llundain, yn cydweithredu ag artistiaid, awduron a cherddorion amrywiol, gan gynnwys: Melissa Appleton, Rosemary Butcher, Bonnie Camplin, Steven Claydon, Mark Leckey, Kieron Livingstone a Heather Phillipson, ac yn perfformio mewn nifer o fandiau (DonAteller, Longmeg, Man Like Me a Jack too Jack).

Mae Burdis wedi arddangos a chyflwyno yn unigol mewn orielau a sefydliadau rhyngwladol, ac mae ei waith wedi'i gyflwyno mewn rhaglenni arddangos a pherfformio grŵp hefyd, gan gynnwys: Jerwood Encounters: Common Property, Jerwood Visual Arts, Llundain, y DU (2016); BOG-STANDARD REFRESHER, ICA, Llundain, y DU (2014); The Hecklers, Yr Oriel Gelf Newydd, Walsall, y DU (2013); Home, Arnolfini, Bryste, y DU (2013); LongMeg, Oriel Milton Keynes, Milton Keynes, y DU (2012); Soundworks, ICA, Llundain, y DU (2012); Gormley to Gaga, Amgueddfa Fictoria ac Albert, Llundain, y DU (2012); Les Fleurs du mal (Y Blodau Drwg), Orielau Celf Gyfoes BWA Wroclaw, Wroclaw, PL (2012); Recent British Painting, Grimm Gallery, Amsterdam, NL (2012); Hande, TATE Britain, Llundain, y DU (2011); Shake, Rattle and Hole, Oriel Max Wigram, Llundain, y DU (2011); BigBoxStatueAction, Oriel Serpentine, Llundain, y DU (2011); ac Outrageous Fortune: Artists Remake the Tarot, Oriel Focal Point, Southend, y DU (2011).

Lleoliad
3–7 Arcêd Heol y Dug,
Caerdydd CF10 1AZ

Agor
Tuesday/Mawrth–Sunday/Sul, 11:00–18:00

Links
www.spitandsawdust.co.uk
www.vitrinegallery.com/artist/edwin-burdis

 


Rhaglen Ategol

 

City Surf 30th Birthday Bash

City Surf, the only skater owned shop in the city, has been the backbone of the skateboarding scene in Cardiff, supporting and encouraging skaters for the past three decades. Come and celebrate their 30th year in business and get a real insight into the culture of the local skate scene.
4 November 20:00 - late

Location
Upstairs, Dempseys Bar
Castle Street, CF10 1BS

‘The Devils Toy’, 1966 & ‘This Ain’t California’, 2012
17.11.16, 18:30

Noson o ffilmiau yn edrych o dan wyneb y ddinas a’i strydoedd ac ar fynegiant cyhoeddus rhydd a natur ysgafngalon pobl ifanc.

Sgyrsiau
Dyddiad i’w gadarnhau
Bydd sylwebwyr cymdeithasol, penseiri ac awduron yn dweud eu dweud ar bwrpas gofod dinesig a pha hawliau sydd gennym ni, fel preswylwyr, i’n dinas.

South Wales Skate History Exhibition

Venue TBC
In collaboration with City Surf, this exhibition brings together a mass of South Wales skateboarding photographs, videos and ephemera from the 1980’s to present.
Thursday 20 October – Saturday 19 November

Location
Spit & Sawdust, Rhymney
River Bridge Road, CF23 9AF

Opening Times
Tuesday – Friday 17:00 – 22:00, Saturday – Sunday 10:00 – 19:00