Croeso i Gaerdydd Gyfoes, yr ŵyl ddinas gyfan sy’n dathlu diwylliant gweledol cyfoes. Dros gyfnod o bum wythnos gallwch brofi rhaglen gyfoethog ac amrywiol o arddangosfeydd, digwyddiadau a gweithgareddau ym mhob cwr o’r ddinas, a grëwyd gan artistiaid, dylunwyr a phenseiri Caerdydd.

Mae gan Gaerdydd enw da am gynnal digwyddiadau a gwyliau o’r radd flaenaf, a dyna’n union yw Caerdydd Gyfoes. Eleni fydd y drydedd ŵyl, a’r un fwyaf erioed, gyda 30 o brojectau wedi’u comisiynu’n arbennig, a thair preswylfa, ynghyd ag arddangosfeydd orielau a phedair gŵyl. Thema Caerdydd Gyfoes 2014 yw Datgelu/Celu. Aiff yr ŵyl â chelf i ganolfannau celfyddydol, orielau, amgueddfeydd a mannau eiconig y ddinas, gan hefyd ddefnyddio safleoedd cudd neu anhysbys, gan ddatgelu'r ddinas mewn ffyrdd difyr a diddorol. Mae Caerdydd Gyfoes yn defnyddio’r ddinas gyfan fel lle i brofi celf – o’r Orsaf Ganolog i dudalennau’r South Wales Echo, bydd celf ymhobman. Mae artistiaid wedi ail-ddychmygu’r ddinas a datgelu llefydd mewn ffyrdd arloesol, bywiog, difyr a heriol.

Hefyd, daw tymor Caerdydd Gyfoes â nifer o wyliau a sefydliadau diwylliannol yng Nghaerdydd at ei gilydd, gan gynnwys yr ŵyl delweddau symudol Outcasting Fourth Wall, gŵyl gerddoriaeth Sŵn, gŵyl celf a pherfformiadau byw Experimentica, gwobr ryngwladol Artes Mundi, a’r ŵyl leol madeinroath.

Mae ymdrech ac ymrwymiad enfawr y tu cefn i gydlynu gŵyl fel Caerdydd Gyfoes, ac mae ei llwyddiant parhaus yn deillio o waith cyfunol cynifer o unigolion, sefydliadau a grwpiau, sydd wedi’u rhestru’n nes ymlaen yn y canllaw hwn. Fel un o fentrau Cyngor Caerdydd, gyda chymorth hael gan Gyngor Celfyddydau Cymru, mae Cyngor Dinas Caerdydd yn cydnabod bod diwylliant gweledol yn rhan bwysig o brofiad y ddinas i ymwelwyr, preswylwyr a busnesau Caerdydd.

Ar ei gorau, gall gŵyl fod yn alwedigaeth artistig i’r ddinas gan adhawlio’r strydoedd i’r bobl. Gobeithio y caiff eich dychymyg ei godi i’r entrychion gan eich profiadau dros yr ŵyl. Felly, gyda’r canllaw hwn a meddwl agored, mwynhewch Gaerdydd Gyfoes 2014!

Gallwch roi’ch barn i ni ar Gaerdydd Gyfoes drwy drydar @CaerdyddGyfoes, mynd i’n tudalen Facebook, siarad ag un o’r artistiaid neu’r tywyswyr, neu ysgrifennu i cardiffcontemporary@cardiff.gov.uk neu d/o Gaerdydd Gyfoes,  Neuadd Dewi Sant, yr Aes, Caerdydd CF10 1AH