Cyswllt
Gallwch gysylltu â ni mewn person, dros e-bost, dros y ffôn neu drwy’r cyfryngau cymdeithasol. Os oes gennych ymholiadau yn ystod Caerdydd Gyfoes 2014, cysylltwch ag aelod o’n tîm:

Ruth Cayford
Rheolwr Gwyl Caerdydd Gyfoes
RCayford@cardiff.gov.uk
02922 330922

Lauren Aldridge: 
Cydllynwyr Gwyl Caerdydd Gyfoes
Lauren.Aldridge@cardiff.gov.uk
02922 330978

The Angel
Dyma hyb oriel a phwynt gwybodaeth gwˆyl Caerdydd Gyfoes–dewch yma i gael newyddion am arddangosiadau a digwyddiadau, nôl canllaw neu gwrdd â’r tîm i ddysgu sut i fanteisio i’r eithaf ar eich ymweliad.

Yr Angel, Heol y Castell
Caerdydd CF10 1SZ

Ar agor
Mawrth–Sul, 11:00–18:00

Cyfeiriad Post
Caerdydd Gyfoes
d/o Cyngor Caerdydd
Motorpoint Arena
Heol Mary Ann Street
Caerdydd, CF10 2EQ

Cysylltwch â ni ar
Twitter: @cardiffcontemp
Instagram: @cardiff_contemporary
Facebook: cardiffcontemporary 

Rhannwch eich lluniau
#Cyfathrebu

Tanysgrifio i'n rhestr bostio

Sign Up C.jpg