Daniele Sambo

Preswylfeydd


Mae’r artist o Fenis Daniele Sambo yn cydweithio â thrigolion a busnesau bach i ystyried ac adhawlio mannau trefol segur ac angof y ddinas. Dan fantell nos, bydd Daniele yn ail-ddychmygu’r ddinas drwy greu gosodiadau golau dros dro, wedi’u pweru gan bobl leol.

Rhagor o wybodaeth
Mae gwaith Daniele rhwng gosodiadau a ffotograffiaeth, y naill yn ategu’r llall. Wedi’i ysgogi gan gynnwys pobl a gwaith cyhoeddus, nod Daniele yw creu cynulleidfa amrywiol ac annisgwyl. Mae Daniele yn byw ac yn gweithio yn Glasgow

Proffil o’r Artist
Mae Daniele Sambo yn artist sy’n gweithio gyda ffotograffiaeth a gosodiadau. Gyda chefndir mewn cynllunio a dylunio trefi a thirwedd, dros y blynyddoedd diwethaf mae wedi datblygu diddordeb mewn celf gyhoeddus a rôl ffotograffiaeth fel modd i newid pethau. Mae Daniele bob amser yn herio ffiniau ei waith, ac yn ceisio cyfnewid gwybodaeth a deialog pan fydd y prosesau’n aml yn ymwneud â sut mae’r gwaith yn ebychu ac yn trafod cymuned.