Diolchiadau
Mae Caerdydd Gyfoes, menter gan Gyngor Caerdydd a gefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, wedi’i datblygu ar y cyd â chymunedau celfyddydau gweledol, dylunio a phensaernïaeth Caerdydd. Hoffwn ddiolch i bawb sy’n gweithio gyda’i gilydd i gefnogi gweledigaeth Caerdydd Gyfoes a datblygu’r celfyddydau gweledol yng Nghaerdydd.

Gyda diolch i:11th Hour, Alan Cavley, Alan Moss, Anthony Owen-Hicks, ArcadeCardiff, Arts Council of Wales, Artangel, Arts Alive, Artes Mundi, Ashley Hopkins, Barry Amateur Radio Association, BayArt, Bletchley Park, Bob Gelsthorpe, Buzz Magazine, Cardiff Bus, Cardiff Castle – Chris Hadfield, Kevin Burt & Julia Sas, Cardiff Open Studios, Castle Quarter – Annalisa Jones, Cat Gardiner, Chapter, Creative Quarter, Cian Ciaran, CSAD, Culture Colony Quarterly – Pete Telfer, David Sopwith, Dave Walker, Dean Woolford, Elaine Mills, EMP Projects, Ffotogallery, g39, Gavin Johnson, Gwilym Pugh, Gwyn Sobey, Heather Brown, Hotel Collections - Lyndsey Brown and Jeff Preece, HSS, Huw Bunford, igloo – Mark Hallett, Lloyd Smith and ADM Construct, Lisa Matthews, Made By Hand – Sarah James, Mansford – Leopold Hall and Giles Murray, NASA, National Museum of Wales, NCP, NTW, Network Rail, Oriel Canfas, Paul Emmanuel, Paul Jones, Paul Williams, Paula Richards, Production 78, Rachel Thomas Davies, Ralph Bowen, Rebecca Spooner, Rhiannon Lowe, Ric Bower, Richard Bowers, Rightacres – Jason Hyatt & Paul McCarthy, Rob Kennedy, Savills – Andrew Phillips, Semaphore, Shaun James, Seth Oliver, Spillers Records, St David’s Hall, SWN, Thomas Williams, Travis Perkins, Visit Cardiff, Visit Wales, WAI, WMC.

a diolch arbennig i:
Pwyllgor Llywio Caerdydd Gyfoes: Angie Dutton, Anthony Shapland, Cerys Thomas, Chris Brown, Heather Brown, David Drake, Emma Geliot, Emma Price, Hannah Firth, Karen MacKinnon, Louise Wright, Mike Tooby a Richard Higlett.

Artistiaid Caerdydd Gyfoes a Lauren Aldridge – hebddynt ni fyddai hyn wedi bod yn bosibl.

Diolch i adrannau amrywiol yng Nghyngor Caerdydd am eu cefnogaeth, gan gynnwys y Tîm Digwyddiadau arbennig, Datblygu Economaidd, Rheoli’r Ddinas, Neuadd Dewi Sant, Castell Caerdydd, Cynllunio, Priffyrdd, Awdurdod yr Harbwr, Rheoleiddio, Rheoli Canol y Ddinas, Twristiaeth a Gwybodaeth, Caerdydd Ddwyieithog, TG, y Cyfryngau a Chyfathrebu, Ein Caerdydd, y Weithrediaeth ac Aelodau.

Mark James, Ymgynghorydd Creadigol Caerdydd Gyfoes. Yr holl ddarluniau ‘Ydych chi’n barod?’ gan Mark James Works.

Elfen am eu hamynedd, eu dyluniadau ac am ddatblygu’r brand.

Mae gweithio gyda’r uchod, a mwy, wedi bod yn brofiad anhygoel. Eu brwdfrydedd, eu dychymyg a’u hegni sydd wedi gwneud Caerdydd Gyfoes yn bosib, sy’n dangos yr hyn y gallwch ei gyflawni pan ddaw dinas ynghyd i gydweithio.

Ruth Cayford
Rheolwr Project/Rheolwr Celfyddydau Gweledol Cyngor Caerdydd

Ruth Cayford – Rheolwr Project/Rheolwr Celfyddydau Gweledol Cyngor Caerdydd.