Echo

Curadur: Sean Edwards
3 Hydref – 7 Tachwedd 2014


Mae Echo yn gyfres o chwe arddangosfa unigol ar dudalennau’r South Wales Echo. Bob dydd Gwener dros chwe wythnos yr ŵyl, bydd un darn yn ymddangos gan artistiaid sydd â pherthynas hanesyddol neu gyfoes â Chaerdydd. Byddant yn amrywio o hysbysiadau lliw llawn i rai bach penodol. Daw papur newydd lleol Caerdydd yn lle i gyflwyno celfwaith a gomisiynwyd o’r newydd. 

Ymhlith yr artistiaid sy’n cyfrannu mae Melanie Counsell, James Richards, Laura Reeves, George Henry Longly, Joanne Masding a Richard Bevan.

Proffil o’r Artist
Mae gwaith Sean Edwards yn ystyried potensial cerfluniol pethau bob dydd, yn aml gan ddefnyddio olion gweithgareddau blaenorol fel man cychwyn. Yn nifer o’r gweithiau ceir teimlad bod eitemau’n mynd rhagddynt, yn amhendant ac yn agored i newid. Maent yn gweithio fel cynigion; gwahoddir y gynulleidfa i helpu i’w creu. Cânt eu cwblhau yn yr arddangosfa, sy’n tanseilio’r canfyddiad o’r oriel fel lle i ddangos celfwaith wedi’i gwblhau heb le i'w ddatblygu ymhellach. Gan ddefnyddio dull trawsddisgyblaeth, gall gwaith Edwards gynnwys gosodiadau, cerfluniau, ffilm, llyfrau artistiaid a ffotograffiaeth.

Cyflawnodd Sean Edwards (g. 1980, Caerdydd, gweithio yn y Fenni) BA Celf Gain yn Sefydliad Prifysgol Cymru (2003) ac MA Celf Gain yn Slade (2005). Ymhlith y sioeau unigol sydd ar y gorwel mae The Grundy, Blackpool (2015); Mostyn, Llandudno (2014); Chapter, Caerdydd; Network, Aalst (y ddau yn 2013); Kunstverein Freiburg, Freiburg (2012); Limoncello, Llundain, Oriel Tanya Leighton, Berlin, Spike Island, Bryste (oll yn 2011); Outpost, Norwich (2010); ICA, Llundain; Super, Paris a Moot, Nottingham (oll yn 2015). Ymhlith ei gyhoeddiadau diweddaraf mae For Lal, or Henry, The Block, Llundain (2012) a Maelfa Bedford Press, Llundain (2011).

Papur newydd South Wales Echo