Empty Walls Project

Tan 26 Hydref 2014


Mae Project Empty Walls yn dod â dros 20 o artistiaid stryd lleol a rhyngwladol ynghyd i greu oriel awyr agored o furluniau gwerin yng nghanol dinas Caerdydd a’r cyffiniau.

Wedi'i guradu gan Sam Worthington a Helen Bur, aelodau o'r gydweithfa gelfyddydol Modern Alchemists.

Nod Project Empty Walls yw dod â lliw, diwylliant a bywiogrwydd i ddinas Caerdydd drwy greu oriel awyr agored o furluniau cyhoeddus wedi’u hysbrydoli gan thema Pobl Cymru a Phrydain. Drwy ddod â thros 20 o artistiaid lleol a rhyngwladol at ei gilydd drwy gelf stryd, nod y project hwn yw gwella treftadaeth ddiwylliannol y ddinas ac adlewyrchu bywiogrwydd ei phobl drwy greu dinas drawiadol ei golwg sy’n denu sylw, yn cwestiynu ac yn ysbrydoli.

Mae’r project yn para dros fis gydag artistiaid yn teithio o’r Almaen, yr Eidal, Montevideo a Sbaen yn ogystal â Llundain, Bryste a Chaerdydd. Ewch i’r wefan i weld amseroedd peintio penodol artistiaid a map o’r waliau. Bydd y project hefyd yn cael ei ategu gan arddangosfa yn The Abacus rhwng 26 Medi a 14 Hydref, yn arddangos gwaith gan yr artistiaid stryd ymysg eraill.

Proffiliau o’r Artistiaid
Mae Sam Worthington a Helen Bur yn rhan o gydweithfa gelf Modern Alchemists. Nhw sy’n trefnu Project Empty Walls.

Mae’r ddau’n artistiaid ac hefyd yn cyd-gyfarwyddo ac yn rheoli The Abacus, gofod celf ac oriel gyfoes newydd yng nghanol Caerdydd. Dyma’r ail flwyddyn iddynt gynnal project Empty Walls.

Lleoliad
Amryw leoliadau o amgylch y ddinas

Doleni
www.emptywallsfestival.blogspot.co.uk