Experimentica14: Ni Fu Cyd-fyw Erioed yn Hawdd

5 – 9 Tachwedd 2014


Mae Experimentica yn cynnal rhaglen ddeinamig o gelf fyw, perfformiadau a phrojectau rhyngddisgyblaeth ac yn cynnig llwyfan amlwg i artistiaid o’r DU a thu hwnt gynhyrchu neu gyflwyno eu gwaith. Daw teitl gŵyl eleni o'r ffilm wyddonias o 2009 ‘District 9’ (cyfarwyddwr: Neill Blomkamp), sy’n alegori aml-haen yn ystyried ein hagwedd tuag at bobl o’r tu allan. Nid thema mo’r teitl ond man cychwyn lle gall cyfranogwyr ystyried y ffordd rydym yn cyd-fyw.

Sefydlwyd Experimentica yn 2001. Gŵyl flynyddol 5 diwrnod Chapter yw hi. Gall fod yn ddifyr, peryglus, dryslyd, cadarnhaol, chwareus, pryfoclyd, ffraeth, difyr, cythryblus a phopeth arall hefyd.

www.chapter.org
 

Artistiaid
Tim Bromage, Gavin Krastin, Matt Ball a Tracy Harris, Nathan Walker, GETINTHEBACKOFTHEVAN, Cian Donnelly, Sam Playford-Greenwell a Lucie Akerman, Karen Christopher, Phil Hession, Cathy Gordon, Dustin Harvey ac Adrienne Wong, Mark Leahy, Threatmantics, Sian Robinson Davies, Eleanor Sikorski ac Alberto Ruiz Soler, Karen Mirza a Brad Butler, Paul Hurley, OFF THE PAGE, Andre Stitt, There There, Beth Greenhalgh a John Abell, Iwan ap Huw Morgan, Haranczak/Navarre, Lolo y Lauti, Florence Peake a Jonathan Baldock, good cop bad cop 

Lleoliad
Chapter, Market Road, Treganna, CF5 1QE

Pàs 5 diwrnod yr Ŵyl: £25.00
Pàs undydd: £10.00
Pàs digwyddiad unigol: £5.00
Archebu +44 (0)29 2030 4400
www.chapter.org