Free Mountain

Goat Major Projects
14 Hydref – 9 Tachwedd 2014


Mae Free Mountain yn lle i ddianc rhag helbul y ddinas. Mae ar agor i bawb fel lle i ymlacio, myfyrio a chynnal gweithgareddau cymunedol, gyda’r mynydd yn gefndir i raglen o weithgareddau ar y bryniau bychain. Mae’n lle i gwrdd, cyfnewid syniadau ac ystyried y syniad o fynydd – yn ecolegol, yn ysbrydol ac fel trosiad. 

Caiff rhaglen o weithgareddau yn y gofod ei llunio gan y cyhoedd wrth i’r lle hwn ddatblygu’n fan i rannu creadigrwydd a mynegiant. Daw Free Mountain yn ardal lle caiff syniadau eu cyflwyno mewn ffordd anffurfiol a chynhwysol i gynulleidfa o fynyddwyr sy’n chwilio am daith amgen drwy’r ddinas. 

Bydd Goat Major Associates yn creu rhaglen thematig gydol yr ŵyl. Croesewir syniadau am gyflwyniadau yn Free Mountain. E-bostiwch goatmajorprojects@gmail.com gyda ‘Free Mountain’ ym mhennawd yr e-bost.

Proffil partner
Wedi’i gydsefydlu gan Richard Higlett ac Emma Price fel man project arbrofol yn Nhreganna, Caerdydd, dechreuodd Goat Major Associates gyda rhaglen o arddangosiadau a gweithgareddau oddi ar y safle yn cefnogi artistiaid a churaduron sy’n dod i’r amlwg. Yn 2012, ar gyfer Caerdydd Gyfoes, cyflwynwyd The Witching Hour, sioe arolwg o artistiaid o Gymru yn gweithio gyda sŵn. Fel gyda Free Mountain, roedd y gofod yn llwyfan i syniadau ac ystyria’r GMA mai ei rôl yw hwyluso creadigrwydd yn hytrach na chyflwyno gweithgareddau. Gan aros yng Nghaerdydd, mae dal yn edrych ar gysylltiadau â sefydliadau rhyngwladol sy’n cwestiynu natur a dulliau cyflwyno Celf Gyfoes fel rhan o’r profiad bob dydd. Daw Free Mountain â’r artist/curadur Paul Emmanuel i mewn i’r gwaith fel aelod cyswllt ac yn guradur ar y cyd gyda Richard Higlett. 

Lleoliad
12 Stryd Wood, CF10 1ER

Dydd Mawrth – Dydd Sul, 11am – 3pm

Rhagolwg
Ddydd Sul 12 Hydref, 12 – 2pm

Doleni
freemountain.co.uk