Gweithgaredd Partner

 

g39

UDO
Carwyn Evans

4 Hydref – 13 Rhagfyr 2014

G39, Oxford St, CF24 3DT

Mae UDO yn ddarn newydd sylweddol o waith gan Carwyn Evans. Mae sŵn udo yn fynegiant uniongyrchol.

Mae gwaith cerflunio Carwyn wedi arwain at gydblethu dau ddiwylliant gwahanol – amaethyddiaeth a haute-couture. Mae ei waith yn ymwneud â’r ffaith ein bod yn anochel gynhyrchu wrth ddefnyddio, a fynegir drwy’r berthynas resymegol rhwng eau-de-toilette a chachiad. Mae profiad bob dydd yr artist yn llywio'r cyd-brofiadau hyn, gan arwain at dirwedd wrthgyferbyniol o bridd, arogl, persawr, dadfeiliad, argoel, awydd a ffieidd-dra.

Darllen Mwy +

Outcasting Fourth Wall

25 Medi – 1 Tachwedd 2014

6-7 Tŷ Dewi Sant, Stryd Wood, CF10 1ER
3 Hydref – 1 Tachwedd 2014
a lleoliadau eraill ledled y ddinas

Outcasting: Fourth Wall (O:4W) yw gŵyl delweddau symudol artistiaid Caerdydd, Cymru. Nod O:4W yw dod â delweddau symudol i’r cyhoedd drwy nifer o lwyfannau, lleoliadau a chyfleoedd gwahanol – gwir a rhithwir – yn defnyddio sgrinio traddodiadol, gosodiadau a chomisiynau safle penodol.

Ymhlith yr artistiaid sy’n cyfrannu mae David Blandy, Richard Bowers, Alison Crocetta, Barnaby Dicker a Thomas Goddard, Heloise Godfrey-Talbot, Laura Reeves ac Alan Warburton.

Darllen Mwy +

madeinroath

15 – 22 Hydref 2014

Lleoliadau ledled y Rhath

Mae gŵyl madeinroath yn ŵyl gelf gymunedol a arweinir gan artistiaid sy’n llenwi'r Rhath â chelf ac yn dod ag artistiaid a’r gymuned leol ynghyd mewn amrywiaeth eang o ffyrdd cyffrous, dychmygus a phryfoclyd.

Am un wythnos ym mis Hydref bydd y Rhath eto’n cael ei gweddnewid yn ardal o weithgareddau a arweinir gan artistiaid, gan gynnwys perfformiadau, sioeau ffilm, darlleniadau barddoniaeth, tai a stiwdios agored, digwyddiadau cerddoriaeth, gweithgareddau cyfranogol, sioeau radio, gosodiadau celf a thoreth o ddigwyddiadau eraill. Mae’n gyfle i bobl ac ymwelwyr â’r Rhath ddod ynghyd dros wythnos, i greu a chymryd rhan.

Ymhlith yr artistiaid sy’n cymryd rhan mae Homer Sykes, Beth Greenhalgh, Helene Roberts, Ellie Young, Tim Bromage, Karl Price, Richard Powell, Mike Tooby, The Modern Alchemists, Jennie Savage, Ben Connors, James Green, Alan Goulbourne a Clare Charles, ac Iwan Bala ac Angharad Jenkins.

Darllen Mwy +

ARTES MUNDI 6

24 Hydref 2014 – 22 Chwefror 2015

Bydd Artes Mundi, arddangosfa gelf gyfoes ryngwladol bwysig a gwobr gelf fwyaf y DU, yn dod â rhywfaint o artistiaid mwyaf arloesol y byd i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Chapter a Ffotogallery. Bydd gan yr arddangosfa hon waith sy’n torri tir newydd, gan gynnwys gosodiadau ffilm, cerfluniau, peintio a pherfformio.

Artistiaid rhestr fer Artes Mundi 6 yw Carlon Bunga (Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd), Omar Fast (Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd), Theaster Gates (Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd), Sharon Lockhart (Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd), Renata Lucas (Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd), Sanha Iveković (Ffotogallery), Ragner Kjartansson (Ffotogallery), Karen Mirza a Brad Butler (Chapter) a Renzo Martens (Chapter).

Darllen Mwy +


Gwnaed â Llaw

Neuadd y Ddinas Caerdydd, Rhodfa’r Brenin Edward VII, Parc Cathays CF10 3ND

31 Hydref – 2 Tachwedd 2014

Ar agor
Dydd Gwener 10am –4pm 
Dydd Sadwrn 10am – 5pm
Dydd Sul 10am – 4pm

Tocyn dydd oedolyn £6, consesiynau £5

Tocyn Penwythnos i Oedolyn £11, consesiynau £9

Hon yw ffair grefftau gyfoes fwyaf Cymru. Mae’n cynnig crefft ragorol gan wneuthurwyr gorau Cymru a’r DU. Cafodd 135 o wneuthurwyr eu dewis gan banel o arbenigwyr yn y diwydiant gan gynnwys crewyr gemwaith, cerameg, dodrefn, tecstilau, gwydr, arian, ffasiwn a llawer mwy.

Darllen Mwy +

Experimentica14: Ni Fu Cyd-fyw Erioed yn Hawdd

5 – 9 Tachwedd 2014

Chapter, Market Road, Treganna, CF5 1QE

Pàs 5 diwrnod yr Ŵyl: £25.00
Pàs undydd: £10.00
Pàs digwyddiad unigol:
£5.00

Mae Experimentica yn cynnal rhaglen ddeinamig o gelf fyw, perfformiadau a phrojectau rhyngddisgyblaeth ac yn cynnig llwyfan amlwg i artistiaid o’r DU a thu hwnt gynhyrchu neu gyflwyno eu gwaith. Daw teitl gŵyl eleni o'r ffilm wyddonias o 2009 ‘District 9’ (cyfarwyddwr: Neill Blomkamp), sy’n alegori aml-haen yn ystyried ein hagwedd tuag at bobl o’r tu allan. Nid thema mo’r teitl ond man cychwyn lle gall cyfranogwyr ystyried y ffordd rydym yn cyd-fyw.

Darllen Mwy +

Beth yw Lle?’

Ysgol Bensaernïaeth Cymru
O 3 Tachwedd 2014

Lleoliadau i’w datgelu...

Mae myfyrwyr Ysgol Bensaernïaeth Cymru wedi dylunio ac adeiladu gosodiadau ledled canol y ddinas i edrych ar sut mae canfyddiadau, emosiynau ac ymddygiad pobl - y cyhoedd - yn cael eu dylanwadu gan eu hamgylchedd.

Darllen Mwy +