Gweithgaredd Partner

 

Artes Mundi 7

21.10.16 - 26.02.17

Chapter
Heol y Farchnad, Treganna CF5 1QE
Mawrth, Mercher, Sadwrn, Sul, 12:00–18:00
Iau & Gwener, 12:00–20:00

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NP
Mawrth–Sul, 10:00–17:00

Mae’r rhestr fer ar gyfer Artes Mundi 7 yn dod â chwech artist cyfoes rhyngwladol ynghyd sy’n ymgysylltu’n uniongyrchol â bywyd bob dydd drwy eu gwaith ac sy’n archwilio i faterion cymdeithasol perthnasol ym mhob cwr o’r byd. Yr artistiaid a ddewiswyd ar gyfer Artes Mundi 7 yw John Akomfrah, Nel
Beloufa, Amy Franceschini/Futurefarmers, Lamia Joreige, Nástio Mosquito a Bedwyr Williams.

Darllen Mwy +

Chapter

EXPERIMENTICA
Gŵyl Fach o Gelf Fyw a Pherfformiadau

‘The Capitalocene’
Dan Rees

The 2016 Jarman Award
Touring Programme + Q&A

Sophia Al Maria, Cécile B. Evans,
Shona Illingworth, Mikhail Karikis,
Rachel Maclean & Heather Phillipson

31.10 – 06.11.16

Heol y Farchnad,
Treganna CF5 1QE

Darllen Mwy +

g39

S Mark Gubb
Revelations: The Poison of Free Thought, Part II


Mike Kelley
Mobile Homestead


Freya Dooley
Rhythms and Disturbances


22.10 – 17.12.16

g39 Stryd Oxford,
Caerdydd CF24 3DT
11:00 – 17:00

Darllen Mwy +

Gwnaed â Llaw

Ffair Crefftau Cyfoes

Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3ND
Gwener & Sadwrn 10:00–17:00
Sul, 10:00–16:00

Gwnaed â Llaw yw ffair crefftau cyfoes fwyaf a gorau Cymru. Mae’n dod â chrefftwaith rhagorol ynghyd gan wneuthurwyr penigamp o bob cwr o Gymru a’r DU. Bydd yna 135 o wneuthurwyr gemwaith, cerameg, dodrefn, tecstilau, gwydr, arian, ffasiwn a mwy. Bydd hefyd raglen o weithdai, dosbarthiadau meistr a gweithgareddau i’r teulu, ynghyd â Chystadleuaeth Crochenwaith Gwnaed â Llaw.

Darllen Mwy +

 

 


Ffotogallery

David Barnes
in solution

14.10 - 03.12.16

TyˆTurner, Heol Plymouth,
Penarth CF64 3DH
Mawrth–Sadwrn 11:00–17:00

Jana Romanova
Adopted Welsh

20.10 - 19.11.16

11 Heol Fawr, Caerdydd CF10 1AW
Mawrth–Sul 11:00–17:00

Darllen Mwy +

Cardiff School of
Art & Design

Cardiff's Contemporaries
20.10 - 12.11.16

13–15 Arcêd Morgan
Caerdydd CF10 1AF
Mawrth–Sul 11:00–18:00

André Stitt Installation
‘Living in the Material World’
10.10 — 12.11.16

Prifysgol Fetropolitan Caerdydd
Campws Llandaf, Western Avenue, CF5 2YB
+
gallery/ten
Llawr Cyntaf, 23 Plas Windsor,
CF10 3BY

Darllen Mwy +