Gwnaed â Llaw

31 Hydref – 2 Tachwedd 2014


Hon yw ffair grefftau gyfoes fwyaf Cymru. Mae’n cynnig crefft ragorol gan wneuthurwyr gorau Cymru a’r DU. Cafodd 135 o wneuthurwyr eu dewis gan banel o arbenigwyr yn y diwydiant gan gynnwys crewyr gemwaith, cerameg, dodrefn, tecstilau, gwydr, arian, ffasiwn a llawer mwy.

Gall ymwelwyr hefyd fwynhau gweithdai crefft, arddangosiadau crefft ac areithiau ysbrydoledig yn Neuadd y Ddinas fawreddog Caerdydd, yng nghanol y ddinas. Gall plant a theuluoedd ddod i weithgareddau crefft am ddim, a gynhelir gan Ganolfan Gelf Llantarnam Grange.

Caiff y selogion siopa am nwyddau gyda Dilladyddion John Lewis a bydd y Caffi Gwnaed â Llaw yn gweini bwyd da. Bydd digon o gerddoriaeth fyw i siopwyr ei mwynhau dros y tridiau.

Cynhyrchir Gwnaed â Llaw ar y cyd â Chyngor Caerdydd, Croeso Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru a John Lewis. I gael rhagor o wybodaeth, gweld y rhaglen gweithdai a rhestr lawn o arddangoswyr, ewch i www.madebyhand-wales.co.uk I gael y newyddion diweddaraf dilynwch ni ar Twitter @MadebyhandWales ac ar Facebook, Made by Hand

Bydd Gwnaed â Llaw, Neuadd y Ddinas, Caerdydd yn cael ei gynnal rhwng 31 Hydref a 2 Tachwedd 2014 / Dydd Gwener 10am-4pm, dydd Sadwrn 10am-5pm a dydd Sul 10am-4pm / Tocyn dydd i oedolyn £6, consesiynau £5 / Tocyn Penwythnos i Oedolyn £11, consesiynau £9

Lleoliad
Neuadd y Ddinas Caerdydd, Rhodfa’r Brenin Edward VII, Parc Cathays CF10 3ND

Ar agor dydd Gwener 10am-4pm, dydd Sadwrn 10am-5pm a dydd Sul 10am-4pm
Tocyn dydd oedolyn £6, consesiynau £5

Tocyn Penwythnos i Oedolyn £11, consesiynau £9

Doleni
www.madebyhand-wales.co.uk