Hangover Lounge

Becca Thomas a Samuel Hasler
Dydd Sul, 5, 26 Hydref a 2 Tachwedd 2014


Mae Hangover Lounge yn fan celf cymdeithasol sy’n cynnig lle i ymlacio gyda cherddoriaeth, papurau newydd, cwrw a bwyd ynghyd â digwyddiadau celf wedi’u curadu’n arbennig i’ch helpu i roi’r byd yn ei le. Bydd Hangover Lounge Caerdydd Gyfoes yn cynnal arddangosfa llyfr artistiaid arbennig ar 26 Hydref mewn cydweithrediad â’r Stiwt.

Proffil o’r Artist
Mae Becca Thomas yn artist sy’n defnyddio gweithredu a straeon i ystyried y perthnasau a’r emosiynau rhwng pobl a llefydd. Yn wreiddiol o Ferthyr Tudful, mae'n byw yng Nghaerdydd ac yn cyd-guradu gŵyl madeinroath.

Mae Samuel Hasler yn artist sy’n gweithio yng Nghaerdydd. Mae ei ddull o greu celfwaith yn amrywiol, ac yn cynnwys ysgrifennu, perfformio, printio a gosodiadau. Yn ddiweddar, cyflwynodd waith gyda Book Works (Llundain), The Whitstable Biennale, Spike Island (Bryste) a’r Arnolfini (Bryste). Mae gwaith celf Samuel yn defnyddio clichés, straeon, ffuglenni a hunanfywgraffiad, gan adael i bethau orgyffwrdd i fod yn ddireidus ac yn anghyfforddus.

Lleoliad
Parc, Caffi a Man Celf Spit & Sawdust, Rhymney River Bridge Road, CF23 9AF