Ian Watson

Preswylfeydd


Mae Ian Watson yn ymchwilio i ‘chwedlau trefol’ a straeon hanner angof i greu dyfodol cyfochrog yn y ddinas. Mae pensaernïaeth a phriffyrdd cyfarwydd Caerdydd â natur wrth eu gwraidd; maent wedi eu llywodraethu gan y Tarantiwla asbestos a’r joci mwnci a reidiodd gi drwy’r strydoedd, ar ôl dianc o’r syrcas ar ôl llifogydd. Unwaith yn ymwelwyr dirgel, mae’r anifeiliaid hyn bellach yn ffynnu’n y ddinas, yn rhydd rhag pobl a rheolaeth.

bestiaryoftheestranged.tumblr.com

Rhagor o wybodaeth
Yn ystod ei breswylfa gyda Chaerdydd Gyfoes bydd Ian yn canolbwyntio ar rywbeth gwahanol ‘o’r tu allan’ – anifail neu blanhigyn a gyflwynwyd i’r ddinas. Bydd hyn yn dibynnu ar brofiadau personol a chofnodion ar y we o anifeiliaid anwes neu anifeiliaid syrcas sydd wedi dianc, yn ogystal â straeon mwy cyffredin am Finc, Crwbanod, a phlanhigion ymledol fel y Ffromlys Chwarennog a Llysiau’r Dial.

Gan ddefnyddio’r profiadau hyn, ffotograffau o ardaloedd o’r ddinas a safbwyntiau o’r ‘tu allan’, bydd Ian yn creu cyfres o waith sy’n edrych ar ddyfodol heb bobl, gyda fflora a ffawna’n ymledu’n gynt, drwy chwedlau trefol a straeon sydd wedi’u hailadrodd droeon.

Proffil o’r Artist
Ganed Ian Watson yn Crawley ac astudiodd Gelf Gain yng Ngerddi Howard, Caerdydd. Mae’n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd.

Mae ei luniau inc a phaent yn deillio o’i hoffter o fflora a ffawna, a threuliodd ei ieuenctid mewn siopau fideo ac yng nghoetiroedd Dwyrain Sussex yn gwrando ar ei gasetiau cerddoriaeth metel, yn gwylio ffilmiau-B ac yn darllen comics od.

Mae gwaith Ian yn aml yn dangos pethau o’r ‘tu allan’; caiff y cymeriadau hyn eu rhoi mewn dillad cyfarwydd ac mewn coetiroedd o straeon gwerin a chwedlau.