In Place of Fear

Richard James ac R. Seiliog
3 Hydref – 9 Tachwedd 2014


Mae’r cerddor/cynhyrchydd R. Seiliog (sef Robin Edwards) a’r cerddor/cyfansoddwr Richard James wedi cydweithio i greu Sonic Clock Tower sy’n gyfres o saith darn sain sy’n dod ynghyd â recordiadau o’r ddinas ac areithiau Aneurin Bevan. Bydd Tŵr Cloc Castell Caerdydd yn canu’r seiniau newydd hyn bob dydd drwy gydol Caerdydd Gyfoes.

Cefnogir gan Chapter

Proffil o’r Artist
Richard James oedd un o gyd-sefydlwyr y band arloesol Gorky’s Zygotic Mynci, ac ers hynny mae wedi cynhyrchu tri albwm unigol, gydag un arall ar y ffordd.

Ochr yn ochr â’r ysgrifennwr John Williams, mae’n arwain In Chapters – cydweithfa gelf sy’n cynnal digwyddiadau amlgyfrwng a gwyliau yng Nghaerdydd, ac mae’n Guradur Cerddoriaeth yng Ngŵyl Benwythnos Talacharn.

Mae James wedi ysgrifennu ar gyfer y teledu a phrojectau celf perfformiadau byw, a chyfansoddodd drac sain gwreiddiol i gomisiwn ar waith Dylan Thomas (gyda’r artist Anthony Shapland) a chyd-ysgrifennodd a pherfformiodd y gerddoriaeth a ysgrifennwyd ar gyfer dau ffilm gartŵn Yuri Norstein. Yn ddiweddar, gwnaeth ddwy raglen 90 munud ar gyfer yr orsaf radio celf yn Llundain, Resonance FM, sy’n cynnwys cymysgiad o waith wedi’i gyfansoddi, gwaith ar y cyd, recordiadau maes a chelf sonig. I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.inchapters.com.

Symudodd Robin Edwards, sydd wrthi’n cynhyrchu ac yn perfformio dan yr enw R.Seiliog, o Beniel, Gogledd Cymru, i Gaerdydd yn 2003 i astudio Celf Sonig yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Mae’n chwarae nifer o offerynnau, ac yn gweithio’n greadigol ac yn reddfol â cherddoriaeth avant garde, celf sain a chelf weledol drwy amryw ddisgyblaethau, o gyfansoddi gwaith electronig ac electroacwstig i berfformiadau dan y dŵr fel rhan o daith Ewropeaidd ‘WetSounds’ 2009/10 i recordio a theithio gyda bandiau, ensembles a chydweithfeydd poblogaidd. Yn ddiweddar mae wedi rhyddhau EP ac Albwm gyda chymorth Peski Records, Turnstile Records ac EPA Publishing.

Lleoliad
Tŵr Cloc Castell Caerdydd
Heol y Castell, CF10 3RB

Perfformiad  
Dydd Sadwrn 4 Hydref 2014

7pm