madeinroath

15 – 22 Hydref 2014


Mae gŵyl madeinroath yn ŵyl gelf gymunedol a arweinir gan artistiaid sy’n llenwi'r Rhath â chelf ac yn dod ag artistiaid a’r gymuned leol ynghyd mewn amrywiaeth eang o ffyrdd cyffrous, dychmygus a phryfoclyd.

Am un wythnos ym mis Hydref bydd y Rhath eto’n cael ei gweddnewid yn ardal o weithgareddau a arweinir gan artistiaid, gan gynnwys perfformiadau, sioeau ffilm, darlleniadau barddoniaeth, tai a stiwdios agored, digwyddiadau cerddoriaeth, gweithgareddau cyfranogol, sioeau radio, gosodiadau celf a thoreth o ddigwyddiadau eraill. Mae’n gyfle i bobl ac ymwelwyr â’r Rhath ddod ynghyd dros wythnos, i greu a chymryd rhan.

Ymhlith yr artistiaid sy’n cymryd rhan mae Homer Sykes, Beth Greenhalgh, Helene Roberts, Ellie Young, Tim Bromage, Karl Price, Richard Powell, Mike Tooby, The Modern Alchemists, Jennie Savage, Ben Connors, James Green, Alan Goulbourne a Clare Charles, ac Iwan Bala ac Angharad Jenkins.

I gael rhagor o wybodaeth am yr ŵyl ewch i www.madeinroath.com.

Ymhlith y digwyddiadau a’r gweithgareddau allweddol eleni mae Settlement ar 17 Hydref – diwrnod o ddysgu, rhannu a chreu yn y Spit and Sawdust; ein rhaglen arddangos Tai Agored; Radio Roath; sgrinio ffilm yn g39 ar 22 Hydref; arddangosfa ffotograffiaeth gan Homer Sykes; gwe-fenter Artist y Diwrnod; perfformiad rhagarweiniol PROsiect hAlcw gan Iwan Bala ac Angharad Jenkins ar 11 Hydref yn ogystal â’r rhaglen arferol gan gynnwys yr Arddangosfa Agored yn oriel SHO ar 15 Hydref i lansio’r ŵyl. Eleni bydd yr ŵyl yn cyflwyno Debbie, ein fan hufen iâ sydd hefyd yn lleoliad celf.

Lleoliad
Lleoliadau ledled y Rhath