Nowhere Bar

Mark S Gubb a Gordon Dalton
23–25 Hydref 2014


Mae Nowhere Bar yn far go iawn sy’n symud o le i le. Bydd o gwmpas dros benwythnos lansiad Artes Mundi ac Open Studios. Lle cymdeithasol a gwaith celf yn un.

@nowhere_bar
facebook.com/barnowhere

Mae Nowhere Bar yn waith celf sy’n ganolbwynt cymdeithasol i’r ŵyl. Fel gwaith celf mae’n gymdeithasol ac yn anghymdeithasol, gyda hwyl, trafodaethau ac ymgysylltu cymdeithasol wrth guriad ei galon oeraidd. Mae’n waith celf ac yn far go iawn. Mae’n lle cymdeithasol i ymwelwyr â’r ŵyl ac yn cynnal pob math o weithgareddau, gan gynnwys sgyrsiau gan guraduron, artistiaid, DJs ac arddangosiadau. Mae Nowhere Bar yn lle cymdeithasol am ysbaid. Mae’n rhywle mewn amser lle mai amser da yw popeth a dim byd. Gadewch eich rhagdybiaethau gartref a gwisgwch eich calon ar eich llewys. Defnyddiwch eich meddwl. Mwynhewch!

I ddysgu lle bydd y Nowhere Bar, a beth fydd yn digwydd yno, ewch i Twitter neu Facebook:

@nowhere_bar
facebook.com/barnowhere

Proffil o’r Artist
Dau artist unigol yw Gordon Dalton a S Mark Gubb, sy’n dod at ei gilydd yn ddeuawd anghydweithredol. Maent wedi mynd benben â’i gilydd mewn cystadlaethau o’r blaen – ‘The Battle of Forest Hills’ yn Oriel Moot, Nottingham – taith glasurol o America i chwilio am chwedl naid aflwyddiannus ‘Snake River Canyon’ Evel Knievel – ‘Everyone Knows this is Nowhere’, Oriel Castlefield, Manceinion – a sioe radio hanner awr â Phregethwr Americanaidd, ‘Kick out the Jams’, Radio Radio, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd. 

Lleoliad
Lleoliadau i’w datgelu...

Doleni
@nowhere_bar
facebook.com/barnowhere