Occupation

good cop bad cop
4 – 9 Tachwedd 2014


Ar gyfer Occupation, mae good cop bad cop yn gofyn i ni ddychmygu Caerdydd fel set ffilmiau fawr – dinas yn llawn ecstras sy’n cael ei ffilmio gan gannoedd, miloedd o gamerâu – goruchwyliaeth, diogelwch, ffonau symudol a’r diwydiant ffilm a theledu. Cefndir y ffilm hon yw dinas dan warchae, ac nid y prif actorion yw prif sylw Occupation, eithr yr Ecstras sy’n cydblethu â’r cefndir i gadw popeth yn ddilys.

Proffil o’r Artist
Mae John Rowley a Richard Huw Morgan wedi gweithio fel crewyr perfformiadau proffesiynol yng Nghymru ers 1990, fel aelodau allweddol o Brith Gof, Pearson/Brookes a sefydlwyr Das Wunden ac, ers 1996, fel good cop bad cop (gcbc). Nodweddwyd y gwaith gan barodrwydd parhaus i arbrofi â ffurf a chynnwys perfformiadau.

Mae’r pryderon bob amser yn creu profiad uniongyrchol i gynulleidfaoedd mewn amser real, gan ollwng y broses o greu’r gwaith a’i gyflwyno i’r gynulleidfa mewn amser a lle a rennir. Mae eu sgiliau’n ymwneud â’u hanes o gyd-greu gwaith gwreiddiol sy’n berthnasol i amryw gyd-destunau y mae’r gwaith yn rhan ohonynt. Gall y profiad byw hwn gael ei ailgyflwyno mewn cyfryngau eraill fel fideo, finyl a radio darlledu.

Cydnabyddir gcbc gan y Cyngor Prydeinig fel un o hyrwyddwyr allweddol perfformiadau Prydeinig cyfoes, drwy gynhwysiant yn eu harddangosiadau perfformio yng Nghaeredin yn 2003, 2007 a Gijon, Sbaen yn 2009; drwy gymorth ymchwil gan Gyngor Celfyddydau Cymru; a chynhwysiant yn nathliadau 100 Dylan Thomas Llywodraeth Cymru a’u gwaith Lleisiau yn 2014. Yn 2011 gwnaethon nhw ddechrau eu rhaglen radio celfyddydol wythnosol ‘Pitch’ ar Radio Cardiff, 98.7FM a www.radiocardiff.org.

Lleoliad
Lleoliadau i’w datgelu...