On Record

Freya Dooley a Cinzia Mutigli
27 Hydref – 2 Tachwedd 2014
(digwyddiadau a pherfformiadau 29 Hydref a 1 Tachwedd)


Mae On Record yn ddathliad o finyl a chyflymder, naws a phroses olygu fanwl y casét cymysg. Mae Freya Dooley a Cinzia Mutigli wedi gwahodd artistiaid sy’n creu gwaith sain i arbrofi â chasgliadau, geiriau a samplau. Mae On Record hefyd yn cynnwys gwaith sain a pherfformiadau newydd gan artistiaid sy’n defnyddio prosesau analog.

Ymhlith artistiaid On Record mae Anat Ben-David, Robert Bidder, Matt Cook, Stabbing Les, Richard Huw Morgan, Ian Watson a Jacob Whittaker. 

www.primarilyanonmusicalband.blogspot.co.uk

Gydol yr wythnos, mae Freya a Cinzia yn gwahodd y cyhoedd i rannu eu memorabilia cerddorol - rhywfaint wedi’i wneud â llaw a rhywfaint wedi’i brynu - yn y gofod projectau i gofio oes y casetiau cythryblus. Bydd On Record yn ofod cymdeithasol i gyd-wrando ac edrych ar gylchgronau, taflenni geiriau a recordiau artistiaid. Dewch i drafod y seiniau, yr eitemau a’r casgliadau dros baned. Edrychwch ar berfformiadau a digwyddiadau artistiaid ddydd Mercher 29 Hydref a dydd Sadwrn 1 Tachwedd.

Proffil o’r Artist
Mae Freya Dooley a Cinzia Mutigli yn ddeuawd gydweithredol sy’n creu testun, sain a pherfformiadau sy’n defnyddio atgofion personol o gerddoriaeth a diwylliant pop gyda geiriau, rhythmau ac ailadrodd. Maent yn defnyddio prosesau analog lo-fi sy’n awgrym at hanes y diwylliant pop y maen nhw’n ymwneud ag ef ac yn eu galluogi i ystyried cyfathrebu arafach.

Lleoliad
Amseroedd Agor i gael ei datgelu...