One Minute Sculptures

  

Erwin Wurm
3 Hydref – 9 Tachwedd 2014


One Minute Sculptures yw gwaith enwocaf yr artist o Awstria, Erwin Wurm. Dogfennodd gerfluniau dros gyfnod penodol gan ddefnyddio’r corff dynol ac eitemau pob dydd. Mae detholiad o’r ffotograffau maint llawn pryfoclyd, difyr a doniol hyn i’w gweld yng Ngorsaf Caerdydd Canolog.

Caiff teithwyr ar hyb trafnidiaeth prysuraf Cymru flas ar hiwmor Wurm mewn cyfres o ffotograffau sy’n cwestiynu cerfluniau, y diwylliant defnyddio ac ymddygiad bob dydd.

Dywed Wurm, “Mae One Minute Sculptures yn gyfres o waith a ddechreuais yn y 1980au. Rwy’n ystyried cwestiynau ynghylch cerfluniau, celf a chymdeithas – a all eitem ffisegol fod yn gerflun? A all celf gyfuno hiwmor a phathos? Pa fath o gerflun sy’n adlewyrchu orau gymdeithas o ddefnyddwyr ag eitemau byrhoedlog yn sail iddi? Defnyddiaf ffotograffiaeth i ddogfennu’r perfformiadau cyfnod penodol neu gerfluniau hyn, lle bydd pobl yn dilyn fy nghyfarwyddiadau gan ddefnyddio eitemau pob dydd o’u hamgylchedd, fel cadeiriau, beiros, bocsys, i greu cerfluniau undydd deinamig sydd weithiau’n hurt.”

Proffil o’r Artist
Dyma gyfres o waith lle mae Erwin Wurm yn ystyried cwestiynau ynghylch cerfluniau, celf a chymdeithas – a all eitem ffisegol fod yn gerflun? A all celf gyfuno hiwmor a phathos? Pa fath o gerflun sy’n adlewyrchu orau gymdeithas o ddefnyddwyr ag eitemau byrhoedlog yn sail iddi? Defnyddia Erwin Wurm ffotograffiaeth i ddogfennu’r perfformiadau cyfnod penodol neu gerfluniau hyn, lle bydd pobl yn dilyn ei gyfarwyddiadau gan ddefnyddio eitemau pob dydd o’u hamgylchedd, fel cadeiriau, beiros, bocsys, i greu cerfluniau undydd deinamig sydd weithiau’n hurt.

Lleoliad
Gorsaf Ganolog Caerdydd

Curated by Other Spaces
otherspaces.co.uk