Pafiliwn Beuys

Curadur ar y cyd: Emma M Price, EMP Projects a Design Circle.
3 Hydref – 9 Tachwedd 2014


Mae Pafiliwn Beuys yn gerflun o giwbiau gwyn lle gellir cynnal digwyddiadau, yn yr Aes, yng nghanol Caerdydd. Mae’r Pafiliwn yn lle i bobl ddod at ei gilydd, ac yn lle i artistiaid, penseiri, dylunwyr a’r cyhoedd gyfnewid syniadau, gan hefyd fod yn lle i gynnal arddangosiadau ar Lôn y Barics.

Wedi’i ysbrydoli gan themâu ysgrifau Maurice Halbwachs ar Y Cof Cyffredin a Cherflun Cymdeithasol – term a hyrwyddir yn eang gan Joseph Beuys – mae Pafiliwn Beuys yn lle i gynnal digwyddiadau a arweinir gan artistiaid a phenseiri. Gwahoddir y cyhoedd i gyfrannu at waith sydd am ddatgloi a datgelu fframwaith gofodol i’r ddinas drwy gof, ymateb a mapio emosiynol.

I ategu hyn, cyflwynir cyfres o berfformiadau a chomisiynau i’r cyhoedd o’r Pafiliwn a Lôn y Barics. Mae hyn yn cynnwys wythnos o ffilmiau gan Jonathan Monaghan, sy’n animeiddiwr ac yn artist cyfrifiadur sy’n byw yn Efrog Newydd; arddangosfa o gystadleuaeth ddylunio ‘Memory’ a gynhelir gan y Design Circle; a phroject mapio byw o safleoedd a grëwyd yn ystod yr ŵyl a gaiff ei arddangos i’r cyhoedd yn Lôn y Barics.

Mae Pafiliwn Beuys a Lôn y Barics yn ardaloedd amgen, cyfranogol i ddatgelu gwaith celf, dylunio a phensaernïaeth trawsddisgyblaeth yng nghanol y ddinas. 

Proffil 

Curaduron ar y cyd – Design Circle
Design Circle yw cangen De Cymru Sefydliad Brenhinol y Penseiri yng Nghymru. Mae’n cynrychioli tua 600 o’r 900 o benseiri cofrestredig yng Nghymru, ac mae’n sefydliad a redir ar ran a chan benseiri a dylunwyr. Mae’n llwyfan proffesiynol a chymdeithasol i’w aelodau, yn ogystal â phroffesiynau dylunio adeiladau ehangach.

Curaduron ar y cyd – EMP Projects & Associates
Mae EMP Projects & Associates yn asiantaeth curadu a chomisiynu annibynnol. Rydym yn gweithio ar froceru comisiynau ag artistiaid arbennig, penseiri, ymarferwyr creadigol a chymunedau i weddnewid mannau cyhoeddus. Mae EMP Projects yn frwd dros gelf sy’n cynnwys pobl mewn llefydd cyhoeddus, a gwerthfawrogi celf a chreadigrwydd fel rhan o brofiad bob dydd pawb.

Artist / Dylunydd Pafiliwn Beuys, Sarah McCall o Ongl Design+Make
Mae Ongl Design+Make yn stiwdio greadigol a chydweithredol sy’n troi syniadau yn fannau; gan arbenigo mewn dylunio, creu a gosod addurniadau mewnol i fanwerthwyr a chaffis/bariau, amgueddfeydd, ac arddangosiadau, setiau a golygfeydd, adeileddau dros dro, a gofodau, fflacharddangosfeydd a gosodiadau cyhoeddus. I Ongl, mae dylunio yn broses sy’n cynnwys cyfathrebu, ymateb, cydweithio a gwireddu; dyma sut maent yn sicrhau bod dyluniadau’n cael eu hystyried yn llawn, yn gynhwysfawr ac yn greadigol; gan droi syniadau yn ofodau y mae pobl am dreulio amser ynddynt.

Lleoliad
Stiwt, Tŷ Dewi Sant, 15 Stryd Wood, CF10 1ER

Dydd Mawrth – Dydd Sadwrn
11am – 6pm

Rhagolwg 
4 Hydref 2014
6pm

Doleni
jemimabrown.com


Dyddiadau Arddangos Lôn y Barics:

3 Hydref – 18 Hydref 2014
Agoriad Pafiliwn Beuys a dechrau rhaglen ‘Mapio’r manion’.

Lansiad comisiwn celfwaith sonig Heol Hills gan Neil Cocker a Kevin Moss o Make & See, a fydd yn parhau drwy’r ŵyl.

20 Hydref – 27 Hydref 2014
Arddangosfa animeiddio Jonathan Monaghan, Lôn y Barics, Caerdydd.

28 Hydref – 1 Tachwedd 2014
Arddangosfa Mapio’r Manion

3 Tachwedd 2014
Arddangosfa Memory
Arddangosfa breifat 6pm


Rhaglen Sgyrsiau Dangosol yn Lôn y Barics:

Dydd Sadwrn 4 Hydref - Artist / Dylunydd y Pafiliwn, Sarah McCall, yn sgwrsio â RSAW 10am-11.30am Cadeirydd Design Circle, Matthew Thomas

Artistiaid Sain a gomisiynwyd, Neil Cocker a Kevin Moss o Make & See / Robert Firth, Pensaer (i’w gadarnhau) Pensaernïaeth a Sain

 

Dydd Gwener 10 Hydref Araith gan Dr Wolfgang Zumdick - awdur, athronydd,

11am – 3pm (I’w gadarnhau) curadur, a Joseph Beuys - arbenigwr Cerfluniau Cymdeithasol.

A Dr David Middleton a’r Athro Steven D. Brown

Cof a gofod yng ngwaith Maurice Halbwachs

 

Dydd Sadwrn 25 Hydref - Trafodaeth panel – Datgelu a Chelu

10am – 3.30pm Curaduron, penseiri, artistiaid ac academyddion lleol, cenedlaethol a rhyngwladol mewn trafodaeth panel thematig - Datgelu a Chelu, gwaith trawsddisgyblaeth gan artistiaid a phenseiri yng Nghaerdydd.

 

Dydd Mercher 29 Hydref

(6pm-8pm) – Y pensaer a’r curadur, David Whitter (cystadleuaeth Mewn Cof)

 

Dydd Gwener 31 Hydref

(6pm-8pm) Pum Digwyddiad y Design Circle (artist v pensaer)