Panopticon

O:4W
3 Hydref – 1 Tachwedd 2014


Outcasting: Fourth Wall (O:4W) yw gŵyl delweddau symudol artistiaid Caerdydd, Cymru. Mae’r ŵyl yn comisiynu gwaith safle penodol newydd ac mae’n cynnal sgriniadau rheolaidd ledled y ddinas a thu hwnt. Mae'r ŵyl eleni yn cyflwyno saith gwaith comisiwn yn Panopticon, gofod sgrinio pwrpasol Caerdydd Gyfoes.

Ymhlith artistiaid Panopticon mae David Blandy, Richard Bowers, Alison Crocetta, Barnaby Dicker & Thomas Goddard, Heloise Godfrey-Talbot, Laura Reeves ac Alan Warburton.

Proffil o’r Artist
Mae Sea of Ice / Wreck of Hope / Walk at Dusk David Blandy yn fideo tair sgrîn sy’n cyfryngu ein perthynas â’r aruchel yn yr oes ddigidol.

Mae Richard Bowers wedi ffilmio dwylo pianydd ac arwyddwr i bobl fyddar ac wedi’u golygu yn ‘sgôr’ sy’n ffurfio sail i berfformiad dynwaredol gan yr artist symudedd, Jo Fong yn Manuscript II Part I – In Slower Motion.

Mae On Poppies gan Alison Crocetta yn ddelweddau symudol am arwyddocâd diwylliannol y blodyn pabi mewn cyd-destunau hanesyddol a chyfoes. 

Mae Barnaby Dicker & Thomas Goddard yn cydweithio ar ffilm The Farthest Point of Navigation... With An Idea at the Back of It - ail-greu ffuglennol, hynny yw. Caiff Marlow a Conrad eu llogi gan yr Alpha Mail Order Shipping Co. a rhaid iddynt ddatrys pos anodd, teithio i fyny Afon Taf ac Afon Tawe a dod o hyd i’r Kong.

Mae Heloise Godfrey-Talbot wedi edrych ar ffyrdd gwahanol o gyfathrebu â’r byd o’n cwmpas yn ei ffilm Getting to Know You II, sy’n edrych yn benodol ar leoliadau domestig a masnachol. Allwn ni ei wneud yn ddigidol? Drwy ganu? Drwy gyffwrdd?

Project Laura Reeves yw The Painter is not an Imbecile. Gwnaeth ffilm ddogfennol yn ymchwilio i freuddwydion artistig aflwyddiannus ei mam yng nghartref ei rhieni ac Aber Essex, gan ystyried y cysylltiadau rhwng ei mam a Cezanne.

Mae DemoGraphic gan Alan Warburton yn creu ffilm ar gyfrifiadur sy’n dangos taith drwy gyfres o ystafelloedd cynadledda manwl ond gwag gyda phob un yn arwain at y nesaf fel gêm gyfrifiadurol.

Lleoliad
6–7 Tŷ Dewi Sant, Stryd Wood, CF10 1ER

Doleni
outcasting.org