ParadiseLOST

tactileBOSCH
25 Hydref – 7 Tachwedd 2014


Mae ParadiseLost yn cyfuno artistiaid sefydledig a rhai sy’n dod i’r amlwg yn un o adeiladau segur mwyaf eiconig Caerdydd. Mae peintio, fideos, gosodiadau, cerfluniau, ffotograffiaeth a pherfformiadau byw yn ymateb i leoliad unigryw, mewn profiad celfyddydol ymdrochol a drefnwyd gan gydweithfa tactileBOSCH i gofio Kim Fielding.

Proffil o’r Artist
Mae gan tactileBOSCH enw da am gynnal arddangosfeydd aml-lwyfan unigryw sydd wedi galluogi’r gydweithfa i ddal ati a theithio i nifer o leoliadau gwahanol ar ôl cau yn 2012.

Fe’i sefydlwyd gan yr artist diweddar Kim Fielding, ac fe’i lleolwyd mewn adeilad golchdy 200 oed ers 1999. Rhoddodd ail fywyd ac ail bersonoliaeth i’r adeilad hwn. Mae’r adfywiad yn parhau gyda phob un o sioeau teithiol tactileBOSCH gan drawsnewid mannau arddangos yn brofiadau synhwyraidd cwbl wahanol drwy edrych ar fywyd cyfoes drwy lygad yr artist. Roedd newydd wedd i’r adeilad ym mhob sioe, gan gadarnhau na ddylid gosod cyfyngiadau ar arddangos a pherfformio. Bu’r ddeialog gymhleth rhwng artistiaid, curaduron, orielau, lleoliadau a chynulleidfaoedd bob amser yn bwysig i’r gydweithfa hon.

Lleoliad
Hen Adeilad Tollau a Mewnfudo, 56 Stryd Bute, CF10 5LE

12 – 5pm

Rhagolwg 
Ddydd Sadwrn 25 Hydref 2014, 7 – 11pm