Living in the Material World
André Stitt

10.10 – 12.11.16


Mae André Stitt yn arddangos cyfres o baentiadau newydd yn gallery/ten a gosodiad arall yn Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd. Mae’r paentiadau a’r gosodiad yn cyfleu a throsglwyddo’n synthetig y profiad sy’n adlewyrchu’r ansicrwydd hanesyddol sy’n gysylltiedig ag amser a lle, gan gynnig peintio cyfoes fel cyfrwng trawsffurfiol sydd â photensial achubol.

10.10–12.11.16

Lleoliad
Prifysgol Fetropolitan Caerdydd
Campws Llandaf, Western Avenue, CF5 2YB

14.10.16, 18:00–20:00

Lleoliad
gallery/ten
Llawr Cyntaf, 23 Plas Windsor, CF10 3BY

Agor
Mercher–Gwener, 10:00–18:00
Sadwrn, 10:00–17:00
neu drwy apwyntiad