Artes Mundi 7

21.10.16 – 26.02.17


Mae’r rhestr fer ar gyfer Artes Mundi 7 yn dod â 6 artist cyfoes rhyngwladol ynghyd sy'n ymgysylltu'n uniongyrchol â bywyd bob dydd drwy eu gwaith ac sy'n archwilio i faterion cymdeithasol perthnasol ym mhob cwr o'r byd. Yr artistiaid a ddewiswyd ar gyfer Artes Mundi 7 yw John Akomfrah, Neïl Beloufa, Amy Franceschini / Futurefarmers, Lamia Joreige, Nástio Mosquito a Bedwyr Williams.

Mae pob artist yn dod â’i safbwynt unigryw ei hun i waith sy’n ystyried y natur ddynol mewn cymdeithas gyfoes. Mae pob artist, drwy waith mewnsyllol a phersonol iawn neu sy’n ymwneud â materion cymdeithasol a diwylliannol ehangach, yn dangos pwysigrwydd celf a diwylliant yn ein bywydau bob dydd, gan herio ein camsyniadau ac agor drysau newydd ar gyfer ymgysylltu â’r byd o’n cwmpas.

Mae Artes Mundi yn sefydliad celfyddydol rhyngwladol sy’n canfod, cydnabod a chefnogi artistiaid gweledol cyfoes sy’n ymgysylltu â’r cyflwr dynol, realiti cymdeithasol a’r profiad byw. Mae’n fwyaf adnabyddus am ei Arddangosfa a’i Wobr ryngwladol eilflwydd. Bydd un o’r artistiaid ar y rhestr fer yn ennill gwobr o £40,000, y wobr gelf fwyaf yn y DU ac un o rai pwysica’r byd.

Lleoliad

Chapter
Market Road, Treganna CF5 1QE.

Ar agor
Mawrth, Mercher, Sadwrn, Sul, 12:00 - 18:00
Iau a Gwener, 12:00 - 20:00

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NP.

Ar agor
Mawrth - Sul, 10:00 - 17:00

CADWCH Y DYDDIAD
Cynhadledd Artes Mundi 7

25.01.17, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Cyfle unigryw i glywed yr artistiaid yn siarad am eu gwaith.

www.artesmundi.org