Cardiff’s Contemporaries

20.10–12.11.16


Gan barhau â’n ymwneud parhaus â chelf gyfoes, mae’r sioe hon yn gipolwg ar yr amrywiaeth o waith sydd wedi cael ei gynhyrchu gan Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd ers y 1990au ac sy’n cael ei gynhyrchu gan myfyrwyr Celf Gain ar hyn o bryd. Mae’r sioe yn arddangos ansawdd, cywirdeb ac uchelgais ein myfyrwyr a’n graddedigion.

Artistiaid
Ethan Dodd/James Green/Freya Hartigan
Sharp/Mark Hicken/Ruth Hitchens
Magda Lakowska/Gweni Llwydd/
Nathan Mullis/Sarah Padbury/Emily Panizzi
Natalie Ramus & Lisa Evans/Anna Rogers
Laura White

Lleoliad
13–15 Arcêd Morgan, Caerdydd CF10 1AF

Agor
Mawrth–Sul, 11:00–18:00

www.cardiff-school-of-art-and-design.org