Chapter

 

‘The Capitalocene’

Dan Rees
20.10 – 19.11.16


Lleoliad
Heol y Farchnad,
Treganna CF5 1QE

Screening before selected films
20.10–19.11.16

Mae’r ‘Cyfalafsîn’ fel rhagflas o ffilm sydd byth yn cael ei chreu neu, yn fwy addas, miliynau o fideos sy’n cael eu recordio bob eiliad ym mhedwar ban byd. Dywedodd un o’n cyndeidiau unwaith, ‘Mae ffosiliau yn yr aer, ac maen nhw’n treiddio drwom ni.’

EXPERIMENTICA

Gŵyl Fach o Gelf Fyw a Pherfformiadau
31.10 – 06.11.16


Lleoliad
Heol y Farchnad,
Treganna CF5 1QE

Mae Experimentica yn gadael y gaeaf ar ôl ac yn rhoi croeso mawr i’r gwanwyn.

Mae Chapter wedi wedi ymuno â Theatr Iolo i gyflwyno rhaglen wythnos o hyd o gelf fyw a pherfformiadau cyn yr Wˆyl lawn rhwng 29 Mawrth a 2 Ebrill 2017. Bydd perfformiadau gan GETINTHEBACKOFTHEVAN, Katy Baird, Greg Wohead, Christopher Brett Bailey a mwy sydd eto i’w cyhoeddi.

Edrychwch ar y wefan am fwy o fanylion:
www.chapter.org

Rhaglen Deithiol Gwobr Jarman 2016 a Sesiwn Holi ac Ateb

Sophia Al Maria, Cécile B. Evans,
Shona Illingworth, Mikhail Karikis,
Rachel Maclean & Heather Phillipson
08.11.16, 18:00


Lleoliad
Heol y Farchnad,
Treganna CF5 1QE

Mae Rhaglen Deithiol Gwobr Jarman yn cyflwyno ffilm arbennig yn dangos gwaith gan chwe artist a gafodd eu cynnwys ar y rhestr fer ar gyfer gwobr fawreddog Jarman eleni; gwobr flynyddol sy’n dathlu gwaith gwneuthurwyr ffilmiau arloesol yn y DU. Bydd y ffilm yn cynnwys gwaith gan bob un ohonynt, a bydd trafodaeth i ddilyn gyda Shona Illingworth, artist arall a oedd ar y rhestr fer.

Mae Gwobr Jarman Film London yn wobr flynyddol a ysbrydolwyd gan y gwneuthurwr ffilmiau athrylithgar Derek Jarman. Mae’r wobr, a lansiwyd yn 2007, yn cydnabod ac yn cefnogi artistiaid sy'n gweithio gyda delweddau symudol ac yn dathlu arbrofi, dychmygu ac arloesi yng ngwaith gwneuthurwyr ffilmiau dawnus y dyfodol.

Bydd Sesiwn Holi ac Ateb gyda Shona Illingworth i ddilyn.