in solution
David Barnes

14.10 – 03.12.16 


Ffotogallery yn cyflwyno ‘in solution’ gan David Barnes. Yn y comisiwn newydd hwn gan Ffotogallery, mae’r artist yn ymchwilio i’r tensiwn rhwng diwylliannau lleol a bydol o ran ffurfio syniadau ynghylch lle a hunaniaeth. Mae’r gwaith yn amrywio o ddogfennaeth mân obsesiynol am leoliad penodol i astudiaethau o fewn sefydliadau Masonaidd yng Nghymru - y tro cyntaf i artist o’r DU gael mynediad hirdymor o’r fath.

Proffil o’r Artist
Mae gwaith dogfennol ‘ehangach’ David Barnes yn symud yn ddi-dor rhwng y llonydd a’r symudol. Am dros 20 o flynyddoedd, mae ei waith wedi canolbwyntio ar ‘genedl fechan’ o gymunedau, teulu a hunaniaeth yn Ewrop (gyda ffocws penodol ar Dde Cymru). Er bod ei waith yn seiliedig ar ddogfennaeth, y nod yn ôl yr artist ei hun yw cyfleu ‘sgwrs’ yn hytrach nag un cynrychioliad o bobl a lle. Mae’r artist wedi arddangos ledled y DU ac Ewrop, gan gynnwys yr Almaen, Gwlad Pwyl, Ffrainc a’r Eidal. Enillodd y Wobr Ffotograffiaeth yn Artist y Flwyddyn Cymru 2013, ac mae’n Uwch Ddarlithydd mewn Ffotograffiaeth Ddogfennol ym Mhrifysgol De Cymru, Casnewydd ac yn ymchwilydd PhD gyda Chanolfan Ffotograffiaeth Ewrop.

Lleoliad
Ffotogallery
TyˆTurner, Heol Plymouth, Penarth CF64 3DH

Ar agor
Mawrth–Sadwrn
11:00–17:00

Caption 
mage courtesy the artist

www.davidbarnes.info