Rhythms and Disturbances
Freya Dooley

22.10 – 17.12.16


Mae g39 falch o gomisiynu gwaith newydd gan Freya Dooley yn Unit#1 yn g39. Mae Freya’n gweithio gyda geiriau, y llais a collage gan ddefnyddio pytiau o destun, llenyddiaeth, llythyrau, sgyrsiau a chaneuon pop bachog. Mae ei gwaith diweddar yn ymgorffori gweadau clywedol, haenog sy’n cynnwys ffurfiau ailadroddus a rhythmau sy’n rhychwantu. Mae ganddi ddiddordeb mawr mewn monologau a deialogau a’r berthynas synhwyraidd rhwng pryder, ailadrodd ac awydd.

Proffil o’r Artist
Mae Freya Dooley (g. 1989, Swydd Gaerloyw) yn byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd, Cymru. Ymysg ei phreswylfeydd, ei harddangosiadau a’i phrojectau mae Lle, Helsinki, Y Ffindir (2016); Enter Text, Canolfan Breswyl Arteles, Y Ffindir (2015); Preswylfa Unit(e), g39, Caerdydd, (2015); Preswylfa G.O yn yr Oriel Gelf Newydd, Walsall, (2013), Intercourse, comisiwn Elbow Room, Caerdydd (2012). Mewn cydweithrediad â Cinzia Mutigli: On Record, Caerdydd Gyfoes (2014), Off the Page, Experimentica14, Chapter (2014); Pitch3, comisiwn ar gyfer y radio (2014).

Dyddiad Rhagolwg
21.10.16, 17:00–20:00


Lleoliad
g39 Stryd Oxford
Caerdydd CF24 3DT


Ar agor
Mercher–Sadwrn
11:00–17:00


Links
www.freyadooley.com