Adopted Welsh
Jana Romanova

20.10 – 19.11.16


Mae ‘Adopted Welsh’, project Jana Romanova pan oedd yn artist preswyl gyda Ffotogallery yng ngwanwyn 2015, yn ystyried cwestiynau’n ymwneud â hunaniaeth genedlaethol ac Ewropeaidd. Teithiodd yr artist o Rwsia o amgylch Cymru yn gofyn i bobl sut byddai ei dyfodol yn edrych petai’n symud i Gymru, a’r hyn y byddai angen iddi ei wneud i fod yn fwy Cymreig ac integreiddio mewn ardaloedd, cymunedau a diwylliannau gwahanol.

Proffil o’r Artist
Mae Jana Romanova yn ffotograffydd dogfennol ac artist sy’n gweithio yn St Petersburg. Mae gwaith Romanova, drwy ffotograffiaeth, perfformiadau a gosodiadau fideo, yn ceisio diffinio a chwestiynu ein dealltwriaeth o genedligrwydd, teulu a pherthnasau. Mae wedi ennill sawl gwobr ryngwladol, ac mae ei phrojectau dogfennol hirdymor wedi’u dewis ar gyfer nifer o arddangosiadau a gwyliau rhyngwladol fel Encontros da Imagem (Braga, Portiwgal), Gŵyl Backlight (Tampere, Y Ffindir), Gŵyl Encuentros Abietros (Buenos Aires, Yr Ariannin), Perchance to Dream yn Oriel Andrea Meislin (Efrog Newydd, UDA), New Saint-Petersburg yn Oriel Nieuw Dakota (Amsterdam, Yr Iseldiroedd), Me, myself and I gan Oriel Anzenberger (Fiena, Awstria).

Lleoliad
11 Heol Fawr, Caerdydd CF10 1AW

Agor
Mawrth–Sul
11:00–18:00

Dyddiad Rhagolwg
22.10.16, 12:00–15:00

Caption 
Image courtesy the artist

www.janaromanova.com