Made by Hand
The Contemporary Craft Fair

28.10 – 30.10.16


Gwnaed â Llaw yw ffair crefftau cyfoes fwyaf a gorau Cymru. Mae’n dod â chrefftwaith rhagorol ynghyd gan wneuthurwyr penigamp o bob cwr o Gymru a’r DU. Bydd yna 135 o wneuthurwyr gemwaith, cerameg, dodrefn, tecstilau, gwydr, arian, ffasiwn a mwy. Bydd hefyd raglen o weithdai, dosbarthiadau meistr a gweithgareddau i’r teulu, ynghyd â Chystadleuaeth Crochenwaith Gwnaed â Llaw.

Tocynnau
Tocyn Dydd Oedolyn: £6
Consesiyna u: £5

Tocyn Penwythnos i Oedolyn: £11
Consesiyna u: £9

madebyhand–wales.co.uk

Lleoliad
Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Caerdydd
CF10 3ND

Agor
Gwener & Sadwrn 10:00–17:00
Sul, 10:00–16:00